Nyttig hjelp når kriser oppstår

23.06.2017 (Oppdatert: 28.06.2017) Morten Berntsen

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har i mange år hatt tilbud om bistand ved krise. Nå er alle telefonnumre og informasjon samlet på ei nettside.

Linn Thorud, HMS-rådgiver i NLR Innlandet, er sammen med kollegaer klare til å yte hjelp i vanskelige situasjoner. FOTO: Morten Berntsen

– På den nye nettsida finner du informasjon om hva tilbudet består av, hvem du kan kontakte og hva som vil skje etter at du har rettet en henvendelse til oss, sier Linn Thorud, HMS-rådgiver og fagansvarlig i NLR Innlandet. 

Sammen med sine kollegaer har hun i en årrekke informert om tilbudet om krisebistand i landbruket på kurs og HMS-besøk. Allikevel opplever hun at mange ikke er kjent med dette. Målet er å fange opp de som opplever en vanskelig hverdag. 

– Vi ønsker at bonden og nettverket rundt gjør seg kjent med tilbudet. Det er ofte ikke bonden selv som tar kontakt når det blir vanskelig, men kanskje en bekymret nabo eller andre i nettverket, forklarer Thorud. 

 

Hektisk hverdag

Det er flere situasjoner som kan utløse at livet blir vanskelig. Mange opplever stort arbeidspress der stadig færre hender skal gjøre stadig mer arbeid, og skjer det uønskede hendelser på toppen av dette kan det bli tøffe tak å være bonde. 

– Det kan handle om brann, sykdom i familien eller rovdyrkonflikter. Det er godt at det finnes noen man kan kontakte for å snakke med når presset blir for stort, sier rådgiveren. 

Bonden må forholde seg til mange rådgivere i sin hverdag, og de fleste av disse er opptatt av det produksjonsmessige på gården. 

– HMS-rådgiveren fokuserer på bondens fysiske og psykiske helse. Vi er opptatt av at bonden skal ha det bra, og vet at det er vesentlig for en vellykket gårdsdrift. Psykisk helse er noe alle har, men i landbruket får det å være borte fra jobb betydelig større konsekvenser enn i en del andre yrker, supplerer Thorud. 

 

– Det handler om å bry seg

Linn Thorud oppfordrer bønder til å ta vare på hverandre, og gjerne følge med på hvordan det står til hos naboen. 

– Det handler om å bry seg om, ikke med, sier hun. 

HMS-rådgiverne ønsker å fange opp bonden før det går for langt, slik at de kan få hjelp til å styre livet tilbake på et mer tilfredsstillende spor. Noen ønsker å dele tankene sine med noen, andre trenger hjelp av regnskapsfører, landbrukskontoret, lege eller NAV. 

– Felles for alle mennesker i en vanskelig situasjon, er at de fleste føler en lettelse når de har tatt det første skrittet for å rette på situasjonen. Dette er et tilbud til alle, og ikke bare de med HMS-avtale, avslutter Thorud. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.