VIDEO: Motiverer til økologisk korndyrking

04.12.2017 (Oppdatert: 04.12.2017) Morten Berntsen

Den faglige nysgjerrigheten var drivkraften bak omlegginga til økologisk planteproduksjon for Kjersti og Kristian Narum. Etter sytten år som økoprodusenter deler de erfaringer og kunnskap med andre som vurderer økologisk korndyrking.

Det er fullt mulig å få gode avlinger og god økonomi i økologisk korndyrking. FOTO: Morten Berntsen

 

 

– Å legge om til økologisk dyrking kan være en måte å utnytte gården bedre der det er vanskelig å ekspandere med større areal, sier Kristian Narum. 

Han erfarer at den økologiske korndyrkinga er både faglig utfordrende og økonomisk interessant. 

 

God økonomi

Etter sytten år som økologisk korn- og engfrøprodusent, erfarer Kristian Narum at det gjennomsnittlige, økologiske avlingsnivået ligger på omtrent 80 prosent av det konvensjonelle. Økonomisk er han ikke i tvil om at det er mer lønnsomt å være økologisk kornprodusent. 

– En forutsetning er at man klarer å holde avlingsnivået oppe, og hvis man klarer å få høstet avlinger av en viss størrelse er det god økonomi i å drive med økologisk korn, bekrefter Narum. 

Kjersti og Kristian Narum har deltatt i økologiske korndyrkingskonkurranser to år på rad, og havnet på toppen av seierspallen like mange ganger. Dette er ikke en prestasjon som kommer av seg selv, men som et resultat av målrettet arbeid med å finne løsninger som gjør økologisk korndyrking lønnsom. 

Dekningsbidragskalkylene som er utarbeidet i forbindelse med konkurransene, viser at det er god økonomi i økologisk korndyrking. I 2016 høstet de 703 kg bygg per dekar og i år ble det 587 kg hvete per dekar. Dette er avlinger som er målt på det beste området, og er derfor ikke et snitt av hele åkeren. Kristian kan fortelle at de høstet omkring 500 kg bygg per dekar i snitt for hele gården i 2017. 

Han oppfordre dem som har husdyrgjødsel tilgjengelig, og agronomisk gode forutsetninger, om å gripe muligheten til å dyrke økologisk korn. 

– Det viktigste rådet jeg kan gi, er at ting må gjøres til rett tid. Man må ligge litt i forkant, sier Kristian Narum. 

 

Tabell 1: Dekningsbidrag for Økologisk byggmesterskap i 2016, arrangert i regi av Foregangsfylket Økologisk korn. 

Produksjonsinntekter Mengde (kg eller antall) Pris (kr) Sum (kr)
Bygg, 15 % vann, grunnpris 703 2,70 1898
Økotillegg bygg 703 1,40 984
Prisregulering hl-vekt 703 0,027 19
Tørketrekk 703 0 0
AK-tilskudd Østlandet 1 313 313
Arealtilskudd økologisk korn 1 300 300
Sum produksjonsinntekter     3514
Variable kostnader      
Bygg, Brage (thermoseed) 21 5,35 112
Blautgjødsel svin 3700 0 0
Tung skålharv høst 3 30 90
Tung skålharv vår 2 30 60
Slangenedfeller vogn 3,7 30 111
Såmaskin 1 40 40
Vedlikeholdskalking 1 30 30
Frakt 700 0,12 84
Jordleie 1 375 375
Sum variable kostnader     982
Dekningsbidrag     2532

 

Tabell 2: Dekningsbidragskalkyle for Økologisk hvetemesterskap i 2017, arrangert i regi av Foregangsfylket Økologisk korn. 

Produksjonsinntekter Mengde Pris Sum
Hvete (15 % vann), grunnpris 587 2,84 1667
Økotillegg hvete 587 1,40 821,80
Prisregulering hektolitervekt 587 0 0
Tørketrekk 587 0,169 -99
AK-tilskudd, Østlandet 1 320 320
Arealtilskudd økologisk korn 1 325 325
Sum     3034
Variable kostnader      
Krabat såkorn (ubeisa) 19 6,85 130
Blautgjødsel svin 3500 0 0
Grønn 8K, tilleggsgjødsling 40 2,16 86,40
Tung skålharv høst 1 30 30
Tung skålharv vår 2 30 60
Vårpløying 1 80 80
Sentrifugalspreder 1 15 15
Slangenedfeller vogn 3,5 30 105
Såmaskin 1 40 40
Tromling 0 25 0
Vedlikeholdskalking 1 30 30
Frakt  587 0,12 70
Jordleie 1 375 375
Sum variable kostnader     1021
Dekningsbidrag     2012

I dekningsbidragskalkylene er det brukt maskinleiepriser fra fagbladet Norsk Landbruk. Vårhvete i sesongen 2017 holdt ikke matkvalitet, og er dermed avregnet som fôrkorn. 

 

Tilpasser jordarbeidinga etter erfaring

I begynnelsen av øko-karrieren utførte Kristian Narum jordarbeiding etter et mer eller mindre fast opplegg med gjentatte skålharvinger høst og vår. Etter hvert har han erfart at jordarbeidinga kan behovsprøves mer. 

– Jeg har en sønn på Handelshøgskolen, en svigersønn på BI og Kjersti som regnskapsfører. Alle påpeker at den gjentatte skålharvinga er kostbar. Derfor har vi gått over til å kjøre skålharva mindre på områder hvor det ikke er ugrasutfordringer. Der kveka er et problem, må vi holde fast på den gjentagende skålharvestrategien, forklarer Kristian. 

Én strategi som Kristian uansett holder fast ved, er å kjøre skålharva så raskt som mulig etter tresking. På den måten får han svertet halmen med jord og startet nedbrytningsprosessen. 

– Jeg ser at vi har fått uttelling for å ha et bevisst forhold til å føre halmen tilbake til jorda. Vi opplever jorda som mer moldrik nå enn før vi la om, sier han. 

– Økologisk korndyrking trenger ikke være noe hokus pokus. Man må lage seg et opplegg som er enkelt, hvor forutsetningene for å lykkes er til stede, sier Kjersti og Kristian Narum samstemt. 

 

Umiddelbart etter tresking kjøres skålharva for å blande inn planterester og bekjempe ugras. FOTO: Morten Berntsen

 

Videoen er produsert med støtte i UT-midler fra Fylkesmannen i Hedmark. 

 

 

 

 

Kjersti og Kristian Narums fem punkter for å lykkes med økologisk korndyrking

1. Drenering

– Godt drenert jord er viktig uansett produksjonsform, men er spesielt viktig når du driver økologisk. 

 

2. Næring

– Man kan skaffe seg næring gjennom husdyrgjødsel fra egen besetning eller fra naboer, man kan dyrke planter som skaffer seg egen næring eller man kan kjøpe inn økologisk godkjent gjødsel utenfra gården. Å ha tilstrekkelig tilgang på næring er viktig for å kunne høste gode avlinger. 

 

3. Vekstskifte

– I forhold til ugras, sjukdommer og jorda er det viktig å sette opp et godt vekstskifte. Jorda betaler tilbake med høyere avling dersom vekstskiftet er godt. 

 

4. Jordarbeiding

– God jordarbeiding er viktig for å blande inn gjødsel og planterester, bekjempe ugras og for å lage et godt såbed. 

 

5. Timing

– Å gjøre ting til rett tid er avgjørende i økologisk plantedyrking. En må finne så bra forhold som mulig for å få utført arbeidsoppgavene til rett tid. Å få i vegen kulturplantene fra våren, slik at de får et konkurransefortrinn på ugraset, er viktig. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.