Presis potetgjødsling med plantesaftanalyser

20.10.2017 (Oppdatert: 20.10.2017) Morten Berntsen

Flere aktører i potetbransjen samarbeider om å bruke plantesaftanalyser som hjelpemiddel for å finne riktig gjødselnivå i ulike potetsorter. God utnytting av gjødsla er formålstjenlig for både bonden og miljøet.

Kjetil Mostue, tekniker i NLR Innlandet, plukker bladstilker i forsøksfelt. Arbeidet gjøres til fast tid på formiddagen et gitt antall dager etter setting. Dette danner grunnlag for et nytt rådgivings- og beslutningsverktøy for gjødsling i potet. FOTO: Morten Berntsen

– Litt for ofte treffer vi ikke riktig nitrogenmengden i potetgjødslinga vår, noe som resulterer enten i dårlig avmodning på grunn av for sterk gjødsling, eller for tidlig avmodning og dårlig utnyttet vekstpotensial på grunn av for lav gjødsling, forklarer Borghild Glorvigen, fagkoordinator potet i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). 

 

Behov for felles kunnskap

Dagens gjødslingsanbefalinger i Norge er basert på avling i kilo per enhet og kvalitet, og tar lite hensyn til de ulike sorters vekstmål og næringsbehov. Derfor har Norsk Landbruksrådgiving, sammen med NIBIO, fått med seg bransjen i et felles prosjekt for å utarbeide beslutningsverktøy for riktig gjødsling i potet. 

– Fra utlandet vet vi at sortene har ulikt næringsbehov. For mye gjødsel medfører dårlig økonomi for bonden på grunn av dårlig skallkvalitet eller lavt tørrstoffinnhold. Uutnyttet nitrogen gir stor fare for utvasking, sier Glorvigen. 

 

Bladstilker plukkes fra potetplantene til samme tid på formiddagen til gitte dager etter setting. FOTO: Morten Berntsen

Nitrat i plantesafta

– Vi ønsker å gi potetdyrkeren et ekstra hjelpemiddel for å tilpasse nitrogengjødsling til behovet for den enkelte potetåker i den gitte sesongen. Riktig gjødsling er den mengden som gir optimal avling av god kvalitet tilpasset sortens bruksformål, sier Borghild Glorvigen. 

For å få til dette har rådgivere og teknikere i NLR gjort målinger og registreringer siden vekstsesongen 2014. Plantesaft fra bladstilker er analysert med et måleinstrument kalt Laquatwin og klorofyllets grønnfarge og plantens biomasse i åkeren er målt med N-sensor. Bladstilker plukkes til samme tid på formiddagen til faste dager etter setting. Stilkene presses for saft, og måles med Laquatwin-instrumentet. Resultatene fra disse målingene skal sammenstilles for å beregne normverdier av nitrat i bladstilk hos ulike potetsorter. 

– Resultatene så langt viser oss at de ulike sortene har ulike krav til hvilken mengde nitrogen som er nødvendig. Dette kan fortelle oss hva som er optimal mengde nitrogen til de ulike sortene, forklarer Glorvigen. 

 

 Plantesafta fra bladstilken presses ut for å kunne gjøre målinger. FOTO: Morten Berntsen

 

Rådgiververktøy

Alt arbeidet som er gjort siden 2014 og fram til og med 2017-sesongen danner grunnlaget for utarbeiding av normtall for nitratinnhold i bladstilken for potetsorter til ulike bruksformål. Nitratkurvene og Laquatwin-instrumentet vil være viktige beslutningsverktøy for rådgivere framover. 

– Vi håper fra 2018-sesongen at måleinstrumentene vil være en del av rådgivingstilbudet fra Norsk Landbruksrådgiving. Allerede nå brukes Laquatwinmålere aktivt ute hos produsenter i noen områder, sier Glorvigen. 

I løpet av vekstsesongen kan rådgiver og bonde gjøre målinger av nitratinnholdet i plantesaft og umiddelbart finne ut om det er behov for å gjødsle. Metoden gir raskt svar på om plantene trenger mer næring, og er derfor et godt hjelpemiddel. 

– Det er viktig at bladuttak blir gjort på planter som er i god vekst og god vannbalanse. Misforhold vil påvirke måleresultatet, og det er vanskelig å gi gode råd i slike situasjoner, sier Glorvigen. 

 

Nitratinnholdet i plantesafta måles med Laquatwin. I sortsspesifikke kurver kan man lese av om det er behov for å gjødsle. Metoden er allerede i bruk i  noen rådgivingsenheter. Fra 2018-sesongen vil dette forhåpentligvis være en del av rådgivingstilbudet fra Norsk Landbruksrådgiving. FOTO: Morten Berntsen.

 

LES MER: VIDEO: Hjelpemiddel til rett gjødsling

 

Sensorhjelp til gjødsling

Bruk av N-sensor som hjelpemiddel til riktig gjødsling har vært kjent i noen år, og særlig i korn har dette en utbredelse. I forsøksfeltene er også en håndholdt N-sensor testet ut. Dette bidrar til å danne et erfaringsgrunnlag for bruk av nitrogensensor i større målestokk i framtida. 

– Her trenger vi mer utviklingsarbeid før vi kan ta den i bruk til å avgjøre gjødselnivå. Mulig kan vi i framtida bruke den til jevne ut forskjeller i åkeren, sier Glorvigen. 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.