Råd til rugbeite

30.06.2017 (Oppdatert: 30.06.2017) Morten Berntsen

Allerede én måned etter såing er rugen klar for avbeiting, og den populære beiteveksten er aktuell også for husdyrbrukere utenfor kornområdene.

Stein Jørgensen, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet, anbefaler flere å prøve rug til beiting. Her på markdag sammen Guttorm Ingberg og Marius Sylling. FOTO: Guro Sveberg

– Rug til beite har hittil vært mest prøvd innafor kornområdene, men også på arealer 5-600 meter over havet i Gudbrandsdalen har man testet rug til beite med godt resultat, forteller Stein Jørgensen, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet. 

Ideen om å bruke rug som beiteplante er hentet fra økologisk drift i Danmark. Problemer med kløvertretthet har gjort at de trenger et kløverfritt saneringsår før ny kløvereng etableres. 

– Forsøk med ulike kornarter viste at rug ga størst avling, og dyra beitet rugen svært godt, sier Jørgensen. 

 

Etablering på våren

Rugen vokser raskt og tåler godt avbeiting. For de fleste er det vårsoing som gjelder. Sommersåing for godt høstbeite kan også være aktuelt. 

– Noen har prøvd å så rug om høsten for å kunne ha et beite tidlig på våren, men utenfor høstkornområdene skal vi ikke ha stort håp om at rugen overvintrer godt nok, forklarer rådgiveren. 

Rugen kan såes alene, men utover ettersommeren vil veksten stoppe opp. Dersom man ønsker et godt beite utover høsten, anbefales det å så med italiensk raigras. 

– Erfaringene tilsier at åtte til ni kilo rug og tre kilo italiensk raigras per dekar gir et godt beite, sier Stein Jørgensen. 

Han påpeker videre at man må være nøye med såarbeidet, og at vekstene ideelt bør såes hver for seg. Rugen legges på tre centimeter dybde, mens raigraset såes på cirka én centimeter. 

 

LES MER: Beite til ammeku

 

Tidlig avbeiting

Med godt vårvær antyder rådgiveren at beitet kan være klart allerede én måned etter såing. 

– Rugen vokser raskt og busker seg svært godt. Derfor er det viktig å slippe på dyra tidlig, og senest ved 12 til 15 centimeters plantehøyde, sier Jørgensen. 

På våren er det anbefalt rask avbeiting, hvor dyra bare får tilgang til beitet én dag før de flyttes til nytt beite. Dyra bør komme igjen på samme arealet etter ei uke. 

– Det er svært viktig å holde plantene på vegetativt stadium, og det gjør vi ved å holde høyt beitetrykk. Rug krever høyere beitetrykk enn andre beiteplanter, forteller Jørgensen. 

Planter som setter strå blir lett vraka av dyra, og en må påregne pussing av beitet dersom man ikke har høyt nok beitetrykk. 

 

 

Når man bruker rug til beite er det viktig å ha høyt nok beitetrykk. Planter som vokser i strå blir vraket av dyrene. FOTO: Stein Jørgensen

 

LES MER: Gode driftsvegar avgjerande for god beitedrift

 

Moderat gjødsling til rug

Rug har et moderat næringskrav, og kan greie seg fint med cirka tre tonn blaut storfegjødsel per dekar. 

– Du kan bruke større mengder, noe raigraset vil ha særlig glede av, men man skal være klar over at dyra gjerne vraker planter som er for hardt gjødsla, sier Stein Jørgensen. 

Han anbefaler de som ønsker å ha et godt høstbeite å gjødsle med én kilo nitrogen per dekar og uke. Dette har gitt tilfredsstillende vekst i raigraset i fra august og ut beitesesongen. 

 

LES MER: Kvalitetsutvikling i haustbeite

 

Større omfang

Hittil har rug til beite hatt størst utbredelse i kornområdene, men mulighetene som rug og raigras til beiting gir bør utnyttes av flere. 

– Vi har trolig ingen annen ettårig vekst som gir godt beite like tidlig i sesongen, så der det er kort sesong er den aktuell å prøve, sier Stein Jørgensen. 

Han understreker også at det foreløpig er få erfaringer i år med kalde våronnforhold, og at det derfor bør testes ut på et mindre areal i første omgang. 

– Til utprøving anbefaler vi at du holder deg med et litt snaut areal, og har godt tilleggsfôr i bakhånd om det skulle bli alt for lite. Vi vet at man må ha et høyere beitetrykk enn det mange er vant med fra italiensk raigras, avslutter rådgiveren. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.