Små variasjoner i sådybde

29.06.2017 (Oppdatert: 29.06.2017) Morten Berntsen

Det er små variasjoner i sådybde mellom de ulike maskinene og jordarbeidingsmetoder, viser registreringer utført i såmaskindemonstrasjonsfeltet.

Åsmund Langeland (t.v) og Harald Solberg konstaterer at det er liten forskjell i sådybde på såmaskindemonstrasjonsfeltet. FOTO: Morten Berntsen

Til tross for ulike jordarbeidingsregimer, som man i utgangspunktet skulle tro ga varierende såbed, har de fleste såmaskinene klart å holde en relativt jevn sådybe. Imidlertid er det en liten variasjon mellom maskinene. 

– Det er en tendens til at de tyngre maskinene med skållabber plasserer såfrøet litt dypere enn de lettere maskinene, uavhengig av jordarbeiding, sier Harald Solberg, kornrådgiver i NLR Innlandet. 

Sammen med kollega Åsmund Langeland følger han opp såmaskindemonstrasjonsfeltet med målinger av sådybde og etablering. 

 

Gjennomsnittelig sådybde for såmaskindemonstrasjonsfeltet er 2,60 centimeter. Det er en tendens til at de lette såmaskinene har plassert såkornet noe grunnere enn de tunge maskinene. FOTO: Morten Berntsen

 

LES MER: Stor test av såmaskiner

 

Visuelle forskjeller

Selv om det er vanskelig å måle de helt store forskjellene i sådybde, er det klare visuelle ulikheter mellom såteknikkene. 

– Den tradisjonelle slepelabben lider under værforholdene som var etter såing. På grunn av nedbør ble ikke feltet tromlet, og det kan tyde på at dette har gitt utslag i etableringa, forklarer Solberg. 

– Det er for tidlig å si noe om hva dette betyr for avlinga. Her må vi bare vente til høsten for å se hva avlingsresultatene forteller oss, supplerer rådgiveren. 

 

Oversiktsbildet som er tatt den 14. juni viser noe dårligere etablering for tradisjonelle slepesålabben, her representert ved Tume KL. Mye av dette kan skyldes at været ikke gjorde mulig å tromle feltet etter såing. FOTO: Morten Berntsen 

 

LES MER: Direktesåing er best

 

Foreløpige resultater

Målingene av etablering og sådybde, som ble gjort tidligere denne uka, er bare foreløpige. Endelige resultater fra forsøket presenteres i sin helhet når vekstsesongen er over. 

– Vi er forsiktige med å trekke konklusjoner ut av et forsøksfelt gjennomført kun ett år, sier Harald Solberg, som holder døra åpen for at feltet kan videreføres neste sesong. 

 

Forsøket er finansiert med midler fra KornFUTH. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.