Stor test av såmaskiner

18.05.2017 (Oppdatert: 06.06.2017) Morten Berntsen

I forsøksfelt med kombinasjoner av fem jordarbeidingssystemer og fem forskjellige såteknikker håper NLR Innlandet å finne den optimale veien til såbedet.

NLR Innlandet tester såmaskiner for korn. Her er Väderstad Spirit i aksjon. FOTO: Morten Berntsen

En kornbonde må gjøre mange valg når det kommer til å lage det optimale såbedet for sin kultur. Både jordarbeidingssystem og såteknikk må vurderes, og i jungelen av maskiner som tilbys kan mange bli forvirret. 

– For kornbonden er det interessant å vite om man har valgt rett mekanisering for sitt dyrkingsopplegg. I nært samarbeid med flere bønder i området har vi denne våren anlagt forsøksfelt hvor vi ser på kombinasjoner av ulike jordarbeidingssystemer og såmaskiner, forklarer Knut Erling Røhnebæk, forsøkstekniker i NLR Innlandet og ansvarlig for utprøvinga. 

 

Fem jordarbeidingsmetoder

Forsøksfeltet er plassert på et jorde hvor det ble grubbet i fjor høst. I vår er jordarbeidinga alt fra tradisjonell pløying, slodding og harving til reduserte metoder med ulike harver. 

– Både Väderstad Carrier, Horch Cruiser og Lemken-harv er med i forsøket. Dette er i stor grad utstyr som bønder i området bruker, og som dermed er naturlig å ha med, sier Røhnebæk. 

All jordarbeiding ble gjort på samme dag under forhold som er betegnet som lagelige for denne sesongen. 

Lemken skålharv. FOTO: Knut Erling Røhnebæk

 

Fem såmaskiner

Bade gammel og ny såteknikk er med i forsøket. 

– Vi har blant annet med Amazone D9 som er ei ren såmaskin, og ei gammel Tume KL kombimaskin. I den andre enden av skalaen finner vi Väderstad Rapid, Väderstad Spirit og Horch Pronto, forteller teknikeren. 

– Resultatet av forsøket måles på avling for hvert enkelt ledd. Det vil si kombinasjonen av jordarbeiding og såmaskin, sier han. 

I tillegg vil det registreres spiring og etablerin, samt vekst og utvikling gjennom sesongen. 

Amazone D9 (t.v.), Horch Pronto, Väderstad Rapid, Tume KL og Väderstad Spirit er med i forsøket. FOTO: Morten Berntsen

Ole Johan Stafsberg og Annar Jensen sjekker sådybde på Väderstad Rapid. FOTO: Morten Berntsen

 

Gammel filosofi

Det er den samme tankegangen som ligger til grunn for dette forsøksfeltet som for opprettelsen av forsøksringene for 80 år siden. 

– Forsøksringene ble opprettet for å få en bedre og rimeligere måte å teste ut dyrkingssystemer enn det ville blitt om hver bonde skulle gjøre dette på egen gård. Dette gjelder minst like mye i dag. En meget synlig variabel er de forskjellige redskapene som brukes for å lage såbed og for selve såoperasjonen, sier Knut Erling. 

Forsøket er blitt en realitet etter et stort lokalt engasjement, hvor villige bønder har stilt opp med eget utstyr. 

– Særlig er Mikkel Snarud en nøkkelperson og intiativtaker til forsøket. Han har stilt både maskiner, jord, såkorn og gjødsel til disposisjon, avslutter Røhnebæk. 

Forsøket vil bli fulgt opp i kornmeldinger og markdager gjennom vekstsesongen. 

Alle maskinene benyttet samme såkorn og gjødsel. 21 kg Krabat vårhvete ble sådd sammen med 50 kg Fullgjødsel 22-3-10. FOTO: Morten Berntsen

 

Olav Austlid (t.v.), Knut Erling Røhnebæk, Mikkel Snarud og Hans Stumberg diskuterer hvordan kjøringa skal gjennomføres. FOTO: Morten Berntsen

 

Forsøket er finansiert med midler fra KornFUTH. 

 

Har du spørsmål til forsøket, ta kontakt med Knut Erling Røhnebæk

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.