Arealtilskudd og erstatning ved forsommertørke

22.06.2018 (Oppdatert: 26.06.2018) Morten Berntsen

Produsenter som kan dokumentere ødelagt åker på grunn av forsommertørken, har rett til erstatning for avlingssvikt i kornproduksjon, og de vil kunne få arealtilskudd for korn.

NLR Innlandets rådgivere hjelper deg i vurderinga av din åker. FOTO: Morten Berntsen

Det er Landbruksdirektoratet som melder dette på sine nettsider. 

– Hvis noen sår grønnfôr på areal der det var sådd korn og foretaket søker produksjonstilskudd på korn, må en regne om høsta grønnfôr til kilo korn. Hvor mange kilo korn en skal regne i en rundball av grønnfôr vil vi ta i hvert enkelt tilfelle, skriver Landbruksdirektoratet. 

 

Dokumenter og begrens tapet

Videre skriver Landbruksdirektoratet at det er viktig at bonden som vurderer at kornavlinga har slått feil, dokumenterer dette på en god måte. Her foreslås det dokumentasjon gjennom bilder og inntegning på kart. 

– Befaringsrapport fra Landbruksrådgivinga er en støtte til foretakets dokumentasjon, og er ikke en del av den pålagte feltkontrollen uten at det er spesielt avtalt med den enkelte kommune, påpeker Lars Martin Hagen, fylkesagronom hos Fylkesmannen i Hedmark. 

Når tapet er dokumentert og bekreftet, har bonden både en rett og en plikt til å gjøre det som er mulig og rimelig for å begrense det økonomiske tapet. Dette kan gjøres gjennom ny såing av korn eller å så en annen vekst. 

– Å så korn på nytt til modning nå, er for sent for Hedmarken sin del. Grønnfôrvekster er fortsatt mulig å så hvis det er hele skifter eller store områder av en åker som har tørka bort, sier Hagen.

 

LES MER: Tiltak mot fôrknipe haster

 

Overhold fristen

Dersom det er bekreftet totaltap på grunn av tørken, og har bonden har sådd korn på nytt eller sådd annen vekst, kan vedkommende søke om erstatning for avlingssvikt i kornproduksjon. Her er det viktig med god dokumentasjon. Fristen for å søke erstatning er 31. oktober. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.