Forenklet avlingsskadesøknad for grovfôrprodusenter

24.08.2018 (Oppdatert: 24.08.2018)

Grovfôrprodusenten skal nå gjennomføre oppmålingen av grovfôrlageret, og har selv ansvaret for å oppgi riktig tall i forbindelse med søknad om avlingsskadeerstatning.

Landbruksdirektoratet har nå opphevet bestemmelsen om at kommunen skal delta på oppmåling av grovfôrlageret hos produsenter som søker avlingsskadeerstatning. FOTO: Asbjørn Hagene.

Landbruksdirektoratet har opphevet bestemmelsen om at kommunen skal delta i oppmåling av grovfôrlageret hos produsenter som søker avlingssvikterstatning, skriver Landbruksdirektoratet på sine nettsider

– Vi er i en unntakssituasjon og rask behandling av erstatningssøknader er svært viktig. Flaskehalser som hindrer rask saksbehandling må finnes og om mulig fjernes, sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet. 

Kommunens ansvar blir i denne sammenheng å utføre stikkprøvekontroller hos foretak som søker erstatning. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.