Hold brannvarslingsanlegget i orden

06.07.2018 (Oppdatert: 06.07.2018) Morten Berntsen

Mange driftsbygninger har brannvarslingsanlegg hvor service og vedlikehold ikke er avklart. I beste fall er det brukeren selv som kontrollerer eget anlegg. Brannvarslingsanlegget er fast post på vernerunde ved HMS-besøk.

Et viktig brannforebyggende tiltak er å holde varslingsanlegget i orden. FOTO: NLR arkiv.

– Brannvarsling er et tema vi har oppe på alle våre gårdsbesøk, slik at våre medlemmer har i de fleste tilfeller rutiner for kontroll av anlegget på plass. Allikevel opplever vi stadig at noen mangler, sier Tore Jevnaker, HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet. 

I henhold til FG-regelverket (Forsikringsgodkjent) er det et krav om at brannalarmanlegg i driftsbygninger skal ha årlig kontroll. Norsk Brannvernforening anslår at det er rundt 10 000 driftsbygninger rundt om i landet som ikke har rutiner for kontroll på plass. 

 

Utfordrende service

Tidligere var det flere leverandører av brannalarmanlegg til norsk landbruk. Etter rundt 2015 er det kun to store aktører igjen på markedet, nemlig Elotec og ICAS. Mange av disse anleggene blir godt ivaretatt gjennom den årlige kontrollen i FG-ordningen, skriver Norsk Brannvernforening. Bekymringen ligger i de anleggene hvor leverandøren ikke lenger finnes. 

– Ta kontakt med leverandør eller selger for å booke avtale om service på ditt anlegg. Dersom leverandør ikke finnes, kontakter du ditt forsikringsselskap. Vi kan hjelpe kunden å komme i kontakt med kyndig personell for service av brannalarmanlegg, sier Tore Sætren, leder i landbruksseksjonen i If. Han er også bonde, og har dermed god kjennskap til næringa. 

 

Tore Sætren, leder i landbruksseksjonen i If, råder alle til å holde brannalarmanlegg i orden. FOTO: Morten Berntsen.  

 

– Monter utringer!

Fra 1. januar 2019 blir det krav om utringer på brannalarmanlegg. Her får bonden beskjed på telefon dersom anlegget løses ut. Det er anbefalt at tre personer kobles til utringeren. Sætren ber bønder være bevisst på hvem som får telefon dersom anlegget løser ut. 

– Det kan ikke være hvem som helst. Vedkommende som får en telefon om at alarmen går, må være kjent med rutiner på gården og hvor slukkeutstyr befinner seg, sier han. 

Han skisserer en løsning hvor brukerparet naturligvis er de første på lista, deretter bør eventuelt ansatte varsles. 

– Det kan også være aktuelt å ha naboer eller slektninger på varslingslista, råder Tore Sætren. 

 

Husk våningshuset

Selv om antall branner i driftsbygninger har vist en positiv trend de siste årene, kan Sætren melde om dyster statistikk for bolighusene på gårdstunet. 

– Det brenner to våningshus for hver driftsbygning som brenner. Dette er virkelig et område vi må fokusere på framover, sier han.  

 

LES MER: Historisk få branner i landbruket

 

Tore Sætren peker på faktorer som store, gamle bygninger, spredt bebyggelse, samt mange nedlagte og tomme gårdshus som står ubrukt i store deler av året som viktige faktorer for den dystre statistikken. 

– Brannalarmanlegg er vel og bra, men et tiltak som virkelig monner er termografering og el-sjekk, sier han. 

Ved termografering fotograferes det elektriske anlegget med varmesøkende kamera. Områder med feil vil lettere kunne detekteres, og tiltak iverksettes målrettet. 

– Sju av ti branner skyldes feil bruk, og feil på elektrisk anlegg. Mange av disse vil avdekkes ved termografering og el-sjekk. Vi anbefaler alle å gjøre dette hvert tredje år, sier Tore Sætren. 

 

Få hjelp til gjennomgang

HMS-rådgivere i NLR Innlandet har brannberedskap og rutiner oppe som et viktig punkt på vernerunden ved gårdsbesøk. Særlig legges det vekt på enkle tiltak som å holde gården ryddig og bygninger så støvfrie som mulig. 

– Vi tegner og forklarer om antall slukkeapparater som er påkrevd, kvalitet på slukkeapparat og hvilket slukkemiddel som egner seg hvor, forteller Tore Jevnaker.  

Forebygging av brann er et veldig viktig tiltak, men om uhellet skulle være ute må man ha en beredskapsplan. Man må vite hva man skal gjøre og ha øvd på dette på forhånd. 

– HMS-rådgiverne kan være med å snakke om brannøvelse hvor ansatte, leieboere og familie deltar. Vi veileder i hvordan dette kan utføres på en god måte. Menneskene er tross alt det viktigste på gården, men blir ofte glemt i denne sammenhengen, sier Jevnaker. 

Rådgiveren holder også en rekke varme arbeider-kurs som nå er påkrevet i forbindelse med arbeid med sveise- og vinkelsliperutstyr. 

 

Trenger du hjelp til en gjennomgang på din gård?

Ta kontakt med en av våre HMS-rådgivere i dag. 

 

Linn Thorud

Elisabeth Onsager

Tore Jevnaker

Jens Christian Lied

Frank Juul ChristiansenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.