Overvintringsskader gir utfordringer

14.06.2018 (Oppdatert: 18.06.2018) Morten Berntsen

At deler av knoppene i bringebærhekken ikke har brutt fra våren av, skaper noe hodebry for både dyrkere og rådgivere. Avlingspotensialet går i alle fall ned når de midtre knoppene på skuddene ikke bryter.

Jørn Haslestad, bærrådgiver i NLR Innlandet, vurderer bringebærhekken. FOTO: Morten Berntsen

– Vi klør oss i hodet og lurer på hvorfor bare noen av knoppene fryser ut i løpet av vinteren. I år er ikke dette et uvanlig syn, sier Jørn Haslestad, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Flere av hans bringebærdyrkere opplever at knoppene midt på skuddene ikke bryter, og årets avlingspotensial vil dermed være lavere enn ønskelig. 

 

Flere knopper midt på skuddene bryter ikke. FOTO: Morten Berntsen

 

Tidlig ut av hvila

Haslestad leker med flere teorier om hvorfor dette er et problem i år. 

– Vi har hatt en streng vinter, med mye snø og relativt kaldt vær. Bringebærplanta går tidlig ut av hvila, og knoppene påvirkes lett av temperaturstigning på senvinteren og tidlig på våren. Da var det fortsatt igjen en del av årets vinter, sier han. 

Det kan dermed tenkes at den strenge kulda i mars har vært medvirkende årsak til at noen av knoppene ikke bryter.

– Når det er sagt, observerer vi store sortsforskjeller når det gjelder overvintring. I sortsforsøk ser vi at enkelte nye, lovende sorter med stort avlingspotensial dessverre overvintrer noe dårlig, sier rådgiveren. 

 

Optimist, tross alt

Selv om knoppbrytinga er redusert noen steder, er Jørn Haslestad optimistisk med tanke på årets avling og bærsesong. 

– Per nå ser det egentlig ganske bra ut. Det har vært hektiske dager for dyrkerne, og vanningsanleggene har gått for fullt. Heldigvis fører varmen til gode forhold for pollinatorer, og blomstringa ser så langt veldig bra ut, sier han. 

– Når kan vi forvente de første, norske bringebærene på markedet?

– Her i Innlandet vil nok bærplukkinga starte ei uke ut i juli, som er en del tidligere enn normalt. Det er bare å glede seg, avslutter Jørn Haslestad. 

 

Varmt vær har gitt gode forhold for pollinatorer, og bringebærsesongen vil starte tidligere enn normalt. FOTO: Morten BerntsenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.