CropSat styrer sprederen

18.06.2018 (Oppdatert: 18.06.2018) Morten Berntsen

VIDEO: Når Lars Magne Mauset skal delgjødsle kornåkeren, får han hjelp av satellittene i CropSat til å fordele gjødsla utover skiftet.

Styrefil fra CropSat styrer gjødselsprederen. FOTO: Morten Berntsen

 

CropSat.no er en gratis nettjeneste som via oppdaterte satellittbilder gjennom vekstsesongen viser variasjon i veksten innenfor et skifte. Tjenesten kan generere styrefiler til gjødselspredere og sprøyter for bruk til variabel nitrogengjødsling eller variert tildeling av plantevernmidler basert på egne vurderinger. 

– Med dette systemet kan jeg variere gjødseltildelinga ut fra variasjonene som er i åkeren, sier Lars Magne Mauset. 

 

Lars Magne Mauset har denne sesongen tatt i bruk CropSat. FOTO: Morten Berntsen

 

Agronomen er viktig

Selv om systemet gir deg muligheten til å automatisk variere gjødseltildelinga på skiftet, kan ikke agronomen frikoble seg fra jobben. CropSat viser variasjon i veksten uttrykt som en indeks fra 0 til 1, men sier ikke direkte noe om behovet for nitrogen i åkeren. 

– Det er agronomen som må gjøre en vurdering av avlingsnivået i åkeren. Systemet hjelper deg ikke til å velge gjødselmengde, så du må selv gå ut i åkeren for å vurdere avlingspotensialet og behovet for gjødsel, sier Åsmund Langeland, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet. 

– Agronomen blir enda mer utfordret. Systemet kan brukes til å bekrefte eller avkrefte mistanker du har om åkeren. Men du må fremdeles gjøre et godt forarbeide før du kan bruke CropSat, sier Mauset. 

 

 

Åsmund Langeland, rådgiver i NLR Innlandet. FOTO: Morten Berntsen 

LES MER: Satellitt styrer gjødselsprederen

Dette er CropSat

CropSat beregner en vegetasjonsindeks basert på ulike bølgelengder reflektert lys fra plantene. 

 

Vegetasjonsindeksen angir hvor mye biomasse det er på et areal. 

 

Indeksen varierer mellom 0,0 og 1,0 (fra ingen planter til svært frodig vekst).

 

CropSat forteller IKKE hva nitrogenbehovet er på skiftet. 

 

N-behovet må vurderes ut fra erfaring, gjødslingsplan og befaring i åkeren. 

 

CropSat er utviklet i Sverige. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.