Gjør gjødslingsplanlegginga nå

17.09.2018 (Oppdatert: 17.09.2018) Morten Berntsen

Gjødselplanlegging er mer enn å bare tenke mengder og type gjødsel. Vekstskifte, jordas egenskaper og god utnytting av husdyrgjødsel er viktige momenter i planlegginga. NLR Innlandet hjelper deg gjerne med din plan.

En god gjødslingsplan er nyttig for ressursutnytting og økonomi. FOTO: Morten Berntsen

En gjødslingsplan skal tilfredsstille kravet for utbetaling av tilskudd. En god gjødslingsplan vil i tillegg gi grunnlaget for riktig utnytting av næringsstoffer og avling av god kvalitet. Som ekstra bonus kan en god gjødslingsplan spare deg for store beløp årlig, ved å tilpasse gjødslingen og gjødseltypene bedre. 

 

Basert på lokal kunnskap

Hvert år utfører NLR Innlandet flere lokale forsøk som er med og danner grunnlaget for den rådgivingen som gis. På bakgrunn av notater fra gårdbrukeren setter NLR Innlandet opp en gjødslingsplan som er agronomisk og økonomisk gunstig for gården. Gjødslingsplanen er et viktig verktøy for å lykkes i planteproduksjonen. 

 

Jordprøver må være på plass

Det må foreligge jordprøver som, i henhold til forskrift, ikke er eldre enn åtte år. NLR Innlandet kan også bistå med uttak av jordprøver. Det er også mulig å ta ut jordprøvene selv. 

LES MER: Jordprøvetid

 

Gjødslingsplan også økologisk

NLR Innlandet lager også økologiske gjødslingsplaner. Vekstenes plass i omløpet er viktig når vi skal bestemme gjødsling, og en må tenke på at vi setter noe inn på jordkontoen før iv kan ta noe ut. Det handler om å legge til rette for at nok næring er tilgjengelig når plantene trenger det. 

 

Få hjelp

NLR Innlandet har flere kompetente folk klare for å hjelpe deg med din plan. 

Ta kontakt med din rådgiver eller gjødslingsplanlegger i dag.

> Ansatte i NLR Innlandet

Hva er kravet til en gjødslingsplan?

Gjødslingsplanen skal innehold en kartskisse med oppgitt målestokk, som tydelig viser skifteinndelingen. Planen skal settes opp skiftevis, og følgende opplysninger skal oppgis for hvert enkelt skifte:

 1. Jordbruksareal i dekar
 2. Jordart og jordanalyse for pH, fosfor, kalium og moldinnhold
 3. Forgrøde
 4. Årets vekst
 5. Forventa avlingsnivå per dekar
 6. Årets gjødslingsbehov for nitrogen, fosfor og kalium per dekar
 7. Husdyrgjødsel, slam og annen organisk gjødsel (type og mengde per dekar med antatt spredetidspunkt)
 8. Mineralgjødsel (type og mengde per dekar med antatt spredetidspunkt)

 

Gjødslingsbehovet skal avpasses etter følgende kriterier: 

 • Jordprøveresultater for fosfor, kalium og moldinnhold
 • Vekst og gjødslingsnorm for distriktet
 • Avlingsnivå ut i fra egne dokumenter eller anslåtte erfaringer for hvert enkelt skifte
 • Forgrøde

 

Kilde: Forskrift om gjødselplanleggingFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.