Tiltak mot fôrknipe haster

22.06.2018 (Oppdatert: 04.07.2018) Morten Berntsen

Etter en førsteslått med historisk lavt avlingsnivå, begynner mange grovfôrdyrkere å se etter alternative måter å skaffe nok fôr til besetningen. Dersom man skal gjøre tiltak, begynner det å haste.

Lav avling kan gi fôrkrise. Tiltak bør settes i verk allerede nå. FOTO: Morten Berntsen

En tørr forsommer har gitt et avlingsnivå på førsteslåtten som ligger et sted mellom 30 og 50 prosent av et normalår. Vedvarende tørt vær også etter innhøsting, har gitt liten gjenvekst. For mange betyr dette en potensiell knapphet på grovfôr i innefôringsperioden. 

– Man må tidlig begynne å tenke på fôringsstrategi for vinteren. Nedslakting er det klart dårligste og dyreste alternativet, sier Rune Aas, prosjektleder i Tine. 

Han får støtte av Oddjbørn Kval-Engstad, fagsjef grovfôr i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet. 

– Man må holde produksjonsdyr og dyr til rekruttering i live, sier Kval-Engstad. 

Oddbjørn Kval-Engstad (t.v.), fagsjef grovfôr i NLR Innlandet, og Rune Aas, prosjektleder i TINE, foreslår å så grønnfôrvekster på arealer hvor forsommertørken har forårsaket avlingssvikt i korn. FOTO: Morten Berntsen

 

LES MER: Grovfôrkrise

 

Korn til grønnfôr

Rådgiverne ser for seg flere muligheter for å høste nødvendig fôr til buskapen. Et av tiltakene for å bøte på lave grovfôravlinger, er å høste kornåker med lavt avlingspotensial til grønnfôr. 

– Dersom du dyrker eget korn til modning, kan man vurdere å høste dette til grønnfôr. Gjør deretter ei lett våronn eller direkteså korn og raigras i blanding. Hvis vi får gode vekstforhold videre i sesongen, vil dette gi to slåtter med til sammen 400-500 fôrenheter, sier Oddbjørn Kval-Engstad. 

– Man trenger ikke kjøpe inn grønnfôrblandinger med erter og vikker. Ved direktesåing eller lett jordarbeiding før såing havner erter ofte for grunt og blir spist av fugl. Her er det enkle det beste, fortsetter Kval-Engstad. 

Og tida begynner å bli knapp, dersom man ønsker å gjøre noen tiltak. 

– Man må gjøre noen nå! Såing av grønnfôrvekstene bør skje i månedsskiftet mellom juni og juli, sier rådgiveren. 

Oddbjørn Kval-Engstad forklarer at ei blanding med 12 kg korn av seksradsbygg eller havre og 3,5 kg westerwoldsk raigras, vil være det beste alternativet til rundball. Med italiensk raigras kan gjenveksten brukes til beite senere på høsten. Dermed kan areal som var tiltenkt brukt som beiter utover i sesongen, høstes som fôr. 

 

Du trenger ikke å kjøpe ferdig grønnfôrblanding med erter og vikker. Korn, enten bygg eller havre, sammen med westerwoldsk raigras holder, mener rådgiverne. FOTO: NLR Arkiv.

 

LES OGSÅ: Fôr av frøhøy

 

Gjør avtale med naboen

For grovfôrprodusenter som ikke har eget kornareal, kan det være aktuelt å gjøre avtale med en korndyrker i nærområdet. 

– Ved lavt avlingspotensial på enkelte kornskifter, kan det være aktuelt for korndyrkeren å gjøre en avtale med en grovfôrprodusent, sier Rune Aas. 

Han har regnet på flere alternativer, og kommet fram til at dersom en forventer kun 200 til 300 kg avling per dekar ved å la åkeren gå fram til modning, kan skifte av vekst til grovfôr være aktuelt.  

 

LES OGSÅ: Når tørken tar både planter og folk

 

– Uansett hva du gjør, vil vi råde deg til å ta kontakt med det lokale landbrukskontoret før du går i gang. På den måten får man avklart eventuelle spørsmål rundt avlingsskadeerstatning, sier Aas. 

– Dessuten må man være klar over risikoen. Det kan fortsatt bli tørt vær, så disse tiltakene er ingen garanti for at det går bra, supplerer Aas. 

 

Alle de små tingene

For ytterligere å bøte på den vanskelige situasjonen, er begge rådgiverne enige om at man må gjøre alle de små tiltakene man kan. 

– Dersom man har vanningsanlegg, er vurderinga meget enkel. Anlegget må gå, sier Oddbjørn Kval-Engstad. 

Å ta dyrene bort fra beitet for å høste dette til fôr, har heller ikke fagpersonene noe tro på. Dette vil føre til at man må begynne å fôre av årets avling allerede nå. 

– Unntaket er der veksten på beite stopper opp. Her må dyrene fjernes, slik at beitet får hvile til veksten tas opp igjen. Dessuten vil ytelsen falle dersom dyra fortsetter å gå på beiter med dårlig tilvekst, sier Kval-Engstad. 

I en situasjon hvor man har lite grovfôr tilgjengelig, er det viktig å komme tidlig i gang med planlegginga av innefôringsperioden. 

– Vi kan bruke fiberrike kraftfôrslag, men da må man tidlig ha fokus på riktig strategi. Ta kontakt med din fôringsrådgiver allerede nå, råder Rune Aas. 

– Ikke vent med å tenke, supplerer Oddbjørn Kval-Engstad. 

 

Riktig fôringsstrategi må planlegges i god tid. FOTO: Morten Berntsen 

 

LES MER: Arealtilskudd og erstatning ved forsommertørke

Hjelp til vurderinga

Dersom du er i en situasjon hvor du vurderer å høste korn til grønnfôr, står våre rådgivere klare til å hjelpe deg med vurderinga. Ta kontakt allerede i dag. 

> Ansatte i NLR Innlandet Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.