Lagspill for bedre grovfôr

26.01.2018 (Oppdatert: 06.02.2018) Morten Berntsen

Økte grovfôravlinger, minsket svinn og bedre fôreffektivitet er hovedmålene i et treårig prosjekt hvor NLR Innlandet og Tine skal samarbeide om rådgiving til grovfôrprodusenter i Vestoppland.

Grovfôrrådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet og Tine skal samarbeide om rådgiving til mjølkekubønder i Vestoppland. Stein Jørgensen (t.v. NLR), Solveig Goplen (Tine), Erik Aaberg (NLR), Oddbjørn Kval-Engstad (NLR) og Jo Einar Blæsterdalen (Tine). FOTO: Morten Berntsen

Basis for arbeidet er at TINE og Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet skal utøve tverrfaglig rådgiving, samarbeide og bidra til å skape møteplasser som kan gi mjølkeprodusenter motivasjon til å etablere en forbedringskultur for grovfôrdyrking og fôreffektivitet. 

– Prosjektet er viktig av to grunner. NLR og Tine må bli bedre på samarbeid og tverrfaglig rådgiving, både av hensyn til faglige råd og nivå til bonden og til bondens kostnader, forklarer Oddbjørn Kval-Engstad, fagleder grovfôr i NLR Innlandet. 

Gjennom prosjektet skal Tine og NLR videreutvikle helhetlig rådgiving som utfyller hverandre og gir bonden motivasjon og kunnskap til å bli en bedre grovfôrdyrker og fôrmester. 

– I prosjektperioden kan deltakerne benytte hele det breie spekteret av rådgivingstilbud fra NLR og Tine til rabatterte priser, og det er ikke usannsynlig at de kan bli de første til å teste nye rådgivingstilbud, forteller Kval-Engstad. 

 

Produsentstyrt

Det skal etableres to produsentgrupper på åtte til ti deltakere, hvor ei gruppe skal være for Toten og Hadeland, mens den andre skal være for Gjøvik og Land. 

– Vi har et mål om at 30 prosent av deltakerne skal være nye i bransjen. Vi definerer dette som at de har tatt over gården i løpet av de siste fem årene, sier Kval-Engstad.

Deltakerne blir ei ressursgruppe som sammen med tilrettelegger fra Tine eller NLR får ansvar for å skape møteplasser for seg sjøl og for kollegaer i nærområdet, som markvandringer, fjøsmøter eller åpne fagmøter. 

– Planen er fire møteplasser for gruppa og to åpne arrangement årlig i prosjektperioden, og det vil være deltakerne som avgjør hvilke tema som skal tas opp, forteller faglederen. 

Deltakerne skal jobbe med konkrete forbedringer på egen gard, med søkelys på planlegging og gjennomføring av grovfôrdyrkinga i henhold til optimalisering i fjøset. Redusert svinn er et viktig stikkord, som det også er for klimasmart landbruk. 

– Klimarådgiving er en del av prosjektet. Solveig Goplen i Tine og Stein Jørgensen i NLR er sammen pilotbrukere av landbrukets klimakalkulator, supplerer Kval-Engstad. 

 

Hovedfokusområder

Prosjektet er delt med et hovedfokus per år. For 2018 konsentrerer man seg om kartlegging og motivasjon, mens det i 2019 vil være problemløsing i fellesskap. 

– Det siste året av prosjektperioden bruker vi til perfeksjonering, sier Kval-Engstad. 

Opplegg og gjennomføring bygger på tilsvarende prosjekt i Hedmark som starta i 2014, ledet av Solveig Goplen i TINE og Stein Jørgensen i NLR. De har også hovedansvar i oppstarten på Vestoppland, men praktisk gjennomføring og oppfølging vil i stor grad ligge til lokale rådgivere. NLR Innlandet vil tilby spisskompetanse fra våre andre regioner når det trengs.

– Jeg håper at økt aktivitet og synlighet gjør at flere fatter interesse for vår rådgiving både innen grovfôr og andre sektorer, avslutter Oddbjørn Kval-Engstad. 

 

 

Lagspill for bedre grovfôr

  • Et felles prosjekt for NLR Innlandet og Tine, som skal styrke samarbeidet i rådgivinga. 
  • Prosjektperioden er fra 2018 til 2020. 
  • Hovedmålet er å øke grovfôravlingene, minske svinn og bedre fôreffektiviteten.
  • To produsentgrupper, bestående av åtte til ti deltakere, skal fokusere på konkrete forbedringer på egen gård. 
  • Deltakerne får tilgang til det breie spekteret av rådgivningstilbud fra NLR og Tine til rabatterte priser. 


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.