– Gjødsle for å sikre proteininnholdet

05.12.2018 (Oppdatert: 05.12.2018) Morten Berntsen

Å gjødsle høsthvete tilstrekkelig for å klare proteinkravet på 11,5 prosent, bør være høstkorndyrkerens hovedfokus for kommende sesong, mener Åsmund Langeland, kornrådgiver i NLR Innlandet.

Tidspunkt for gjødsling og rett mengde gjødsel er avgjørende for å lykkes med proteinkravet i høsthvete. Illustrasjonsfoto: Morten Berntsen

Høsthvete har et generelt lavt proteinnivå, og sortene Ellvis og Ozon, som utgjør en stor andel av det sådde arealet denne høsten, har et spesielt lavt nivå. 

– Derfor vil gjødslingianbefalingene fra Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet til høsthvete fokusere på å klare proteinkravet på 11,5 prosent, sier Åsmund Langeland, kornrådgiver i NLR Innlandet. 

For å kunne produsere en vare industrien har brukt for, er det viktig at dyrkeren følger opp høsthveta med riktig gjødsling. Foto: Morten Berntsen

 

Tidspunkt for gjødsling

Åsmund Langeland tegner opp en skjematisk plan over når gjødsla skal tildeles i høsthvete. Etter hans anbefalinger kjøres vårgjødsla ut så snart det er lagelig om våren. 

– Det er ikke noe poeng å være utpå for tidlig. Planlegg vårgjødslinga når det er kjørbart! Unntaket kan være der det er svært tynn og pjuskete åker, hvor en kan vurdere å kjøre på et tidligere tidspunkt. Vi kan være behjelpelig med å vurdere om dette er et behov hos den enkelte, sier han. 

Første delgjødsling er viktig å treffe på riktig tidspunkt. 

– Forsøk viser at plantene har et stort opptak av nitrogen i strekningsveksten. Det betyr at næringa må være tilgjengelig for plantene på det tidspunktet. Derfor må vi være utpå med gjødselsprederen allerede i avsluttende busking for å være sikker på at vi ikke kommer for sent, forklarer rådgiveren. 

Det siste gjødslinga er en ren proteingjødsling for å oppnå kravene til proteininnhold. Også her er rådgiveren klar på at timing er avgjørende. 

– Det er viktig å ikke være for sent utpå. Fra flaggbladet er under utvikling og fram til begynnende skyting er riktig tidspunk for siste delgjødsling, sier Langeland.  

Figuren viser hvordan kornplantene ser ut ved de ulike gjødslingstidspunktene.

LES MER: Hvetekvalitet er mer enn falltall og proteinklasse 

 

Gjødslingsmengder

Åsmund Langeland er forsiktig med å gi klare anbefalinger om mengder som skal gis ved de ulike gjødslingstidspunktene. 

– Det er mange faktorer som avgjør gjødslingsnivået, og mengden gjødsel som skal kjøres ut vil framgå av gjødslingsplanen som utarbeides hos oss, sier han. 

Derimot er Langeland klar på at det koster cirka to kilo nitrogen for å heve proteininnholdet med 0,5 enheter. 

– Det betyr at vi må gi cirka fire kilo nitrogen per dekar for å heve proteininnholdet fra 10,5 prosent til 11,5 prosent, sier forklarer han. 

 

LES MER: Delt gjødsling til bygg

 

Gjødslingsplanlegging gjøres i vinterhalvåret, hvor det legges erfaringer og forventninger til grunn for anbefalinger. Både bondens og rådgiverens erfaringer er viktig i denne fasen. Når vekstsesongen starter, er det nødvendig å ta hensyn til faktorer som styrer gjødslingsbehovet. 

– Det er svært viktig å justere planen gjennom sesongen på bakgrunn av en løpende vurdering av avlingspotensial og gjeldende vekstforhold. Dette kan vi rådgivere være behjelpelig med, sier Åsmund Langeland. 

 

Trenger du hjelp til å utarbeide gjødslingsplan for kommende sesong? Ta kontakt med våre gjødslingsplanleggere allerede i dag. 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.