NLR Innlandet leverer

09.04.2018 (Oppdatert: 09.04.2018) Morten Berntsen

Årsmøtet er gjennomført og tallene er summert opp. NLR Innlandet klarer å levere tjenester og rådgiving til sine medlemmer med godt økonomisk resultat.

Oddbjørn Kval-Engstad vurderer rug- og raigrasbeitet til Lars Opsal jr. FOTO: Morten Berntsen

– Det er de ansatte og deres kompetanse som er vår styrke og viktigste ressurs, sier Gudrun Fodstad, daglig leder i NLR Innlandet. 

Hun har gått gjennom årsmelding og regnskap for 2017, og er fornøyd med hva organisasjonen har fått til. 

 

Mindre tilskudd og mer prosjekt

Regnskapet viser at NLR Innlandet gikk med snaue 500 000 kr i overskudd i 2017, inkludert finansinntekter. 

– Av cirka 32,6 millioner kroner i driftsinntekter, kommer 22 prosent fra tilskudd. Medlemskontingenten utgjør cirka 7 millioner. Resten av inntektene henter organisasjonen inn fra salg av tjenester og som prosjektmidler. Det er en god prestasjon, sier Fodstad. 

Kursinntekter er spesielt en post i regnskapet som utmerker seg. 

– Over 500 personer har gjennomført varme arbeider-kurs i regi av NLR Innlandet, og det er imponerende. Vi har i løpet av 2017 fått sertifisert ytterligere en rådgiver, slik at det nå er to personer som er godkjente kursholdere. Økt kapasitet gir muligheter for at flere kan få tatt dette kurset, sier Fodstad. 

 

Kontingentøkning

Årsmøtet vedtok på årsmøtet å øke kontingenten for NLR Innlandet. De nye satsene er gjengitt i tabellen under. 

Produksjon Kontingentsats (kr/daa)
Grovfôr 3,50
Korn 3,50
Potet 18,00
Grønnsaker 37,00
Frukt* 100,00
Bær* 100,00

* = Frukt og bær: Minste samlet kontingentinngang (grunnkontingent + arealkontingent) må være kr 2000,- per medlem. Det vil si at alle som har mindre enn ti dekar betaler en høyere arealsats. 

 

Lund tar gjenvalg

Ole Festad Lund, som har vært styreleder siden 2016, tok gjenvalg som styreleder og fortsetter ytterligere en periode. Styrets øvrige representanter er gjengitt i tabellen under. 

Styrefunksjon Navn
Leder (1 år) Ole Festad Lund
Styremedlem Even Moen
Styremedlem for 1 år Harald Sve Bjørndal
Styremedlem for 2 år Nils Olav Yrstad Heen
Styremedlem for 2 år Børe Vold
Nestleder for 1 år Svein-Helge Sperrud
1. vara (for 1 år) Odd Romenstad
2. vara (for 1 år) Mikael Wøien
3. vara Anders Fomo
Ansatterepresentant Oddbjørn Kval-Engstad

 

Målbar strategiplan

Styret la fram sin strategiplan for årsmøtet, og den høstet kommentarer om at den kan være mer målbar og konkret. 

– Vi skal nå lage handlingsplaner som bygger på strategiplanen, og dette skal være et levende dokument som styret kan gjøre endringer  i hvis det trengs, kommenterer Ole Festad Lund, styreleder i NLR Innlandet. 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.