Tørkeramma økobønder kan søke om å bruke konvensjonelt fôr

06.07.2018 (Oppdatert: 17.07.2018) Morten Berntsen

Økologiske bønder som rammes av tørken og fôrmangel, kan nå søke om å bruke konvensjonelt grovfôr.

Økobønder kan søke om å bruke konvensjonelt fôr for å bøte på fôrkrisa som følge av vedvarende tørke denne sesongen. FOTO: Morten Berntsen

For bønder med økologisk dyrehold blir utfordringene med tørke og fôrmangel ekstra store fordi det er færre fôrprodusenter med overskuddsfôr. Nå åpnes for at økobønder kan søke om å bruke konvensjonelt fôr, skriver Debio på sine nettsider

Det er den såkalte katastrofeparagrafen (Økologiforskriften §3, jf. fo. (EF) nr 889/2009, art 47 a) som gir mulighet for å søke om tillatelse til bruk av konvensjonelt fôr når fôrproduksjonen er gått tapt eller det pålegges restriksjoner som følge av ekstraordinære værforhold, utbrudd av smittsomme sykdommer, forurensning med giftige stoffer eller som følge av brann. 

 

Hjelp til søknad

De som rammes av tørken og som ikke får tak i tilstrekkelig økologisk fôr, kan søke om å bruke konvensjonelt grovfôr. 

– I denne prekære situasjonen er det godt vi har muligheter. Alternativet ville vært at mange muligens måtte slutte som økoprodusenter og gå tilbake til konvensjonell drift for å sikre fôr til dyra, sier Stein Olav Nyvoll, fagleder økologisk i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet. 

Han forklarer at en tredjepart, som landbruksrådgiving eller landbruksmyndighet, må dokumentere at det har oppstått et behov for å bruke konvensjonelt fôr. 

– Vi bistår gjerne i prosessen med å dokumentere nødvendige opplysninger og utarbeiding av søknad for våre medlemmer, sier Nyvoll. 

Mattilsynet har også åpnet for at man kan søke om å bruke en mindre andel grovfôr enn 60 prosent. Argumentasjonen er at økt bruk av økologisk kraftfôr vil være en del av løsningen i krisesituasjonen med for liten tilgang på økologisk grovfôr. 

– Dette kraftfôret skal altså være økologisk, understreker Nyvoll. 

 

LES MER: NLR bistår i tørken

 

Ammoniakkbehandlet halm

Ammoniakk er listet som ikke tillatt å bruke, men er helt avgjørende for at halmen skal kunne være fordøyelig for dyra. Mattilsynet har derfor avklart at produsenter som er rammet av tørken og som får innvilget søknad om bruk av konvensjonelt grovfôr, kan bruke ammoniakkbehandlet konvensjonell halm, skriver Debio i en oppklarende e-post. 

Videre står det å lese at dersom det er økologisk halm som ammoniakkbehandles, må produsenten søke om dispensasjon til å bruke ammoniakk på halmen. 

– Korn som slås med strå og bladverk og eventuell underkultur og legges i rundball, regnes som grovfôr. Korn fra første års karensareal som høstes som grønnfôr kan ikke regnes som flerårig vekst, og kan derfor ikke brukes innenfor tillatt 20 prosent fra første års karens, opplyser Nyvoll. 

Derimot kan dette dersom det er søkt og gitt tillatelse til å bruke konvensjonelt fôr, regnes som grovfôr. 

 

LES MER: Halm til fôr 

 

Trenger du hjelp til søknaden?

Kontakt én av våre økologiske rådgivere i dag. 

 

Stein Olav Nyvoll

Stein Jørgensen

Jan-Erik Mæhlum

Rune Granås

Kari Bysveen Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.