Dårlig jordstruktur rammer bonden hardt

05.11.2018 (Oppdatert: 05.11.2018) Morten Berntsen

Dårlig jordstruktur er et snikende problem og klimamessig vil pakka jord slippe ut mer lystgass. Både konvensjonelle og økologiske produsenter er tjent med god jordstruktur.

Jordstruktur betyr mye. Til venstre er det jord fra et vanlig jorde, mens til høyre er det jord fra åkerkant med varig plantedekke. FOTO: Kari Bysveen

– Dårlig jordstruktur er et snikende problem. Drives jorda konvensjonelt og gjødsles optimalt med mineralgjødsel, vil nok ikke avlingsnedgangen være tydelig de første åra. For økobonden er dårlig jordstruktur fatalt, sier Kari Bysveen, rådgiver i Norsk Landbruksrådigving Innlandet. 

 

Markdager i hele området

Hun har denne høsten holdt en rekke markdager om jord, jordstruktur og moldinnhold i hele NLR Innlandets område. 

– Dårlig jordstruktur er et snikende problem, så det er grunn til å være på vakt. Klimamessig vil pakka jord slippe ut mer lystgass, ved at overskuddsnitrogen omdannes til lystgass. Dette skjer også under fuktige forhold, forklarer Bysveen. 

Selv om oppmøtet på markdagene har vært varierende, er hun fornøyd med hvordan bøndene har diskutert sine utfordringer med jordarbeiding og jordpakking. 

Presentasjonene fra fagforedraget ligger nå tilgjengelig i vårt kursbibliotek.

Hun anbefaler også å lese fagartikkelen Har jorda di det bra (s 12) i Grønt i fokus nr. 4 2017

 

Ikke for sent

Dersom du har interesse av å lære mer om jord, jordstruktur og moldinnhold, er det ikke for sent. Under Faguka med NLR Innlandet holder Kari Bysveen foredrag om temaene. 

 

 

Møteserien er finansiert med midler fra Fylkesmannen i Hedmark og Oppland. 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.