Klart for nye mentorpar i 2019

15.10.2018 (Oppdatert: 16.10.2018) Morten Berntsen

Det er nå klart at det blir mentorordning i Hedmark og Oppland også i 2019. En erfaren mentor kan være til veldig god hjelp for dem som har mange spørsmål knyttet til gårdsdriften sin.

Kjell Ivar Bergehagen var mentor for Agnete Fauskerud i 2017.

– Vi oppfordrer bønder som nettopp har startet eller skal begynne med ny produksjon til å søke på mentorordningen, sier Magnhild Strand, prosjektleder i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet. 

Mentorordningen innebærer at en gårdbruker gjør en formell avtale med en kollega om å bistå om diskusjonspartner i drifta. 

 

Tredje året med Mentorordning

– Mentorordningen har fungert veldig godt i de to årene den har vært i drift. Vi ser at mange får stort utbytte av å delta. Dette er et gjennomarbeidet opplegg med opplæring av mentorer, og hvor vi gjør skriftlige avtaler mellom brukerpar og mentor, forklarer Strand.

Det er felles oppstartsamling i januar og erfaringsutveksling for alle parene om høsten. 

– Nå inviterer vi nye brukerpar som vil delta i 2019. Gjerne noen som skal starte en ny produksjon på gården. Både tradisjonelt landbruk med alle produksjoner og bygdenæringer er svært aktuelle, forteller han. 

Totalt er det plass til 15 mentor-par fra Hedmark og Oppland. 

 

Praktisk læring

– Mentorordningen passer for de som ønsker å lære gjennom å spørre andre. Her er det den erfaringsbaserte kunnskapen som vektlegges foran teoretisk kunnskap, forklarer Strand og understreker at ordningen passer godt for den som ønsker praktisk læring. 

Gjennom direktemøter mellom brukerpar og mentor, og gjennom fellessamlinger skal kunnskap overføres fra de erfarne gårdbrukerne til nye og motiverte brukere. Innen 10. januar skal deltakerne være klare, og avtaler undertegnes med ett års varighet. 

Foreløpig er dette en prøveordning som omfatter Hedmark, Oppland, Agderfylkene, Hordaland, Sogn- og Fjordane og Trøndelag. 

– Vi håper at dette kan bli et landsdekkende tilbud fra 2020, sier Strand. 

Vil du lese mer om Mentorordningen?

Agnete Fauskerud fortalte om sine opplevelser av Mentorordningen i Grønt i Fokus. 

> Les mer

 

Ønsker du å melde deg på?

> PåmeldingsskjemaFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.