Organisering av Grønt-temaet i NLR Innlandet

07.08.2018 (Oppdatert: 17.08.2018)

Fagområdene frukt, bær, poteter og grønnsaker har ulike behov for rådgiving og oppfølging, og det stilles store krav til rådgiveren. NLR Innlandet gjør derfor noen endringer innad for å styrke teamet og for å kunne bygge opp kompetansen på en best mulig måte for våre medlemmer.

Organiseringen av grønt-teamet i NLR Innlandet blir som følger:

Vidar Westum er fagleder, det vil si at det er han som har hovedansvar for teamet. Han er også rådgiver på potet, da spesielt mandelpotet.
Jan-Erik Mæhlum er rådgiver potet i Gudbrandsdalen
Jørn Haslestad er NLR Innlandets beste på frukt og bær, og har fått Erkki- Einar Søberg med seg i dette arbeidet i 50 % av tiden. Den andre tiden bruker Erkki-Einar som rådgiver innenfor grønnsaker – men spesielt fokus på gulrot og lagerproblematikk.
Per Hammerstad får hovedansvaret for grønnsaksrådgivingen innenfor løkvekster og korsblomstrede vekster.
Camilla Bye blir hovedrådgiveren på potet i Mjøsområdet.
Kari Bysveen jobber som rådgiver i økologiske grønnsaker og potet i Mjøsområdet. Kari er også veldig dyktig på jord, og denne kunnskapen håper jeg flere av dere alt har oppdaget.
Kjetil Mostue fortsetter som var utmerkede tekniker innenfor grønnsaker og poteter.

Camilla, Per og Erkki-Einar skal jobbe sammen om grønnsaksrådgivingen, og alle skal ha grunnkompetanse innen grønnsaker som dyrkes i Mjøsområdet. (Erkki-Einar jobber med grønnsaker og frukt og bær). Når vi nå deler opp hvem som skal ha hovedansvaret for de forskjellige vekstene ønsker vi å kunne bygge spisskompetanse ut i fra produksjon og ikke ut i fra geografi.
Målet er at en person har ansvar for markdager for sine produksjoner i hele Mjøsområdet.
Men det er mange mil mellom ytterpunktene, slik at det er viktig at alle 3 har grunnkompetanse på det som dyrkes i nærheten av det kontoret man sitter på.
Vi håper vår nye organisering styrker rådgivingen til våre produsenter og medlemmer.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.