Bruker er ansvarlig når midler mister godkjenning

25.04.2018 (Oppdatert: 20.06.2018) Lise Olavsdotter Lund, Morten Berntsen

Midler som har mistet godkjenninga er ulovlige å lagre i plantevernskapet. Som bonde er du ansvarlig for å holde deg oppdatert på hvilke midler du kan bruke og oppbevare.

Midler som ikke er godkjente, er ulovlig å oppbevare. Illustrasjonsfoto: Åsmund Langeland

Når godkjenninga for et plantevernmiddel utgår, er hovedregelen at de er tillatt å selge i inntil seks måneder og tillatt brukt i inntil 18 måneder. 

 

Prøver å gi informasjon

– Dette er den lengste utfasingsperioden et middel kan få. En skal være klar over at det kan være midler som får kortere utfasingsperiode. Dette bestemmes av kommisjonen i EU, forklarer Anne G. Kraggerud, produktsjef i Felleskjøpet Agri. 

Hun forteller at det er brukers ansvar å holde seg informert om hvilke midler som er tillatt å bruke, men at salgskorpset i Felleskjøpet vil prøve å informere så godt de kan. 

– Vi forsøker å gi informasjon i de kanalene vi klarer. Strengere regler gjør det vanskeligere å følge med, og det øker behovet for informasjon. Plantevernkatalogen er et godt hjelpemiddel. I år har vi også benyttet muligheten til å informere om både nyheter og endringer i forbindelse med kampanjer på plantevernmidler i vinter. I tillegg finnes en liste over midler som har mistet godkjenninga på Mattilsynets nettsider, sier Kraggerud. 

 

Ulovlig oppbevaring

En innskjerping av regelverket, som kom i juni 2015, gjør at det heller ikke er lov å oppbevare midler som har mistet godkjenninga. 

– Acanto Prima har siste salgsdato 31. mai, og må brukes opp dette året. Det betyr at du ikke kan kjøpe inn for lager, sier Kraggerud. 

Dette vil også få særlig betydning for utgåtte insektsmidler, siden dette er midler som det ikke er behov for hvert år. Får vi en tørr sommer med lusangrep, har det lønt seg å ha midler stående i skapet. 

– Blant insektmidlene finner vi Sumi Alpha med siste bruksår 2018. I tillegg forventer vi at Fastac vil miste sin godkjenning i løpet av 2018, forklarer Anne G. Kraggerud. 

For å unngå å ha gamle plantevernmidler stående i skapet, oppfordrer Linn Thorud, HMS-rådgiver i NLR Innlandet, gårdbrukere om å etablere gode rutiner for gjennomgang av middelbeholdningen. 

– Man kan for eksempel gjøre en vurdering av hvilke midler man har stående ved samme runde som man sjekker beholdningen av verneutstyr og sikkerhetsdatablad, råder Thorud. 

Gamle midler og midler som ikke lenger er aktuelle å benytte skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. 

 

Konsekvens av feil

Med hyppige endringer og i hektiske dager er det muligheter for å gjøre feil. Dersom Mattilsynet avdekker bruk av ulovlige midler, er inndragelse av autorisasjonhbeviset noe av det første som vurderes. 

– Avhengig av grovhet i tilfellet kan vi også vurdere politianmeldelse, sier Stig Rune Herbrandsen, seniorinspektør i Mattilsynet. 

– Dernest kan man risikere at avlinga ikke lenger er egnet eller godkjent som næringsmiddel, supplerer Herbrandsen. 

Han forteller videre at Mattilsynet har overvåkningsprogram gående, hvor det tas ut prøver av næringsmidler. 

– Det er i frukt, bær og grønnsaker det tas ut flest prøver, og funn i disse testene har utløst saker hos oss, sier Herbrandsen. 

Han håper næringa sjøl ser verdien av å holde sin egen sti ren, og oppfordrer alle til å følge det til en hver tid gjeldende regelverk. 

 

Dyr myte

Plantevernmidler som har gått ut på dato, skal leveres til godkjent offentlig mottak. Mange har en oppfatning om at dette er svært kostbart. 

– Jeg fikk opplyst fra mitt lokale renovasjonsselskap at det koster 47 kroner per kilo å levere inn gamle plantevernmidler, sier Bjørn Lilleeng, rådgiver i NLR Innlandet. 

Han avliver dermed myten om at dette er en kostbar affære. 

– Unntaket er midler som inneholder kvikksølv. Her må du regne med å betale over 600 kroner per kilo, supplerer Lilleeng. 

Han oppfordrer alle til å levere inn sine gamle plantevernmidler på sin lokale renovasjonsstasjon. 

Preparater som har mistet sin godkjenning

Acanto 250 EC

Tillatt solgt fram til: 30.05.2018
Tillatt brukt fram til: 30.11.2018

 

Acanto Prima

Tillatt solgt fram til: 30.05.2018
Tillatt brukt fram til: 30.11.2018

 

Ally 50 ST

Tillatt solgt fram til: 30.06.2018
Tillatt brukt fram til: 30.06.2019

 

Ally SX

Tillatt solgt fram til: 30.06.2018
Tillatt brukt fram til: 30.06.2019

 

Ceridor MPCA 750

Tillatt solgt fram til: 29.06.2018
Tillatt brukt fram til: 01.01.2019

 

Chico Green 75 WG

Tillatt solgt fram til: 20.04.2018
Tillatt brukt fram til: 05.06.2018

 

Lentagran WP

Tillatt solgt fram til: 24.08.2017
Tillatt brukt fram til: 24.08.2018

 

Mycostop

Tillatt solgt fram til: 30.06.2017
Tillatt brukt fram til: 30.06.2018

 

Rovral 75 WG

Tillatt solgt fram til 20.04.2018
Tillatt brukt fram til: 05.06.2018

 

SmartBayt

Tillatt solgt fram til: 30.06.2017
Tillatt brukt fram til: 30.06.2018

 

Kilde: Mattilsynet.
Sist oppdatert 25. april.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.