Presisjon for alle

15.03.2018 (Oppdatert: 16.03.2018) ,  Morten Berntsen | Nyhet

– Trenger man virkelig ei hytte full av skjermer og et traktortak fullt av kuler i ulike fargenyanser for å ta del i presisjonslandbruket? spør Jogeir M. Agjeld, maskinteknisk rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving

Presisjonslandbruk trenger ikke å bety at man må fylle traktorhytta med skjermer. FOTO: Morten Berntsen

Torsdag 22. mars holder rådgiveren foredrag om presisjonslandbruk i forbindelse med NLR Innlandets årsmøte

– Jeg kommer til å fokusere på enkle og praktiske tips som vil funke for gårdbrukere i en hektisk hverdag, samt å si noe om trender som vil prege dette feltet de nærmeste årene, sier Agjeld. 

 

Robotisering

Thorvald har etter hvert blitt et kjent navn i landbruksmiljøet, og særlig når det er snakk om presisjonslandbruk. Landbruksroboten som er utviklet på NMBU kan få en stor plass i framtidas landbruk.

– Robotiseringa av landbruket vil jeg si litt om under foredraget. Dette er et veldig spennende tema, sier rådgiveren. 

 

Rådgivingstilbud i oppbyggingsfasen

NLR har et godt og sterkt rådgivingstilbud på mange fagområder, men maskinteknikk har vært et området som har ligget etter. Nå har NLR bestemt seg for å satse. 

– Derfor vil jeg i foredraget gi et overblikk over et fagfelt som er under oppbygging, og jeg er lydhør for hva folk ønsker, sier Agjeld.