Kjærkomne regndråper

12.06.2018 (Oppdatert: 12.06.2018) Morten Berntsen

– Regnværet er det beste plantevernmiddelet vi har i korn nå, sier Harald Solberg, fagleder korn i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet, når han skal oppsummere aktuelle tiltak i åkeren. Han råder alle til å vurdere videre innsats i åkeren nøye.

Nedbøren er kjærkommen for planter som har vært utsatt langvarig tørke. FOTO: Åsmund Langeland

Siden 1. mai har det kun regnet drøye 23 millimeter på målestasjonen på Ilseng, inntil mandagens regn satte inn. Det var kjærkomne dråper for bønder og planter som lenge har lengtet etter nedbør. 

– Vi har fram til i dag hatt et nedbørsunderskudd på mellom 80 og 120 millimeter. Dermed skal det komme en del nedbør før vi ser det renner i grøfterørene igjen, sier Solberg. 

 

Nedbør i perioden 10. juni til 12. juni. Kilde: LandbruksMeteorologiske Tjeneste

Målestasjon Nedbør (mm)
Alvdal 1,0
Apelsvoll 35,0
Fåvang 8,5
Ilseng 19,2
Kise 24,1
Løken 18,4
Rena 27,2

 

Tørke tar avling

– Det generelle bildet viser at det vårsådde kornet i hovedsak står bra, selv uten vanning. Selvsagt er det områder med dårlig vekst, men disse utgjør en mindre andel, forteller rådgiveren.

For å kunne si noe om i hvor stor grad tørken kommer til å påvirke avlinga, har Harald Solberg bladd seg tilbake i historien og sett på gamle forsøk. I perioden 1975 til 1977 var det nedbørsfattige år, og en del vanningsforsøk ble gjennomført. 

– Vi har allerede passert 1975-sesongen når det gjelder nedbør hittil i sesongen, så det er fortsatt muligheter for å kunne høste avlinger i år, sier Solberg.

 

Selv om det nå har vært en dag eller to med nedbør, er det fortsatt behov for mer vann. Derfor råder Solberg de som har muligheten til fortsatt å bruke vanningsanlegget. 

– Hvis vi prater om bygg, så betyr tørke i buskingsfasen mindre. Men når vi kommer over i strekningsveksten, vil tørken påvirke avlingsnivået mer. Forsøk viser at tørke i strekningsveksten trekker avlinga ned 25 prosent, sier han. 

 

Vurder potensialet

– Den viktigste oppgaven til agronomen, er nå å vurdere avlingsnivået. Innsatsfaktorene må stå i stil med de avlingene vi kan høste, og man må derfor gjøre en vurdering før man eventuelt delgjødsler, sier Solberg. 

Han mener at mange åkrer ikke lenger har det avlingspotensialet man la til grunn i gjødslingsplanen, og at gjødsla dermed forrenter seg bedre ved å stå på lager til neste sesong. 

Også vekstregulering er en innsats som skal vurderes nøye. Åker som i utgangspunktet er stresset på grunn av vannmangel, vil få en ekstra knekk dersom den vekstreguleres. 

– Dersom vi får nok vann i nærmeste framtid, kan det være aktuelt å vekstregulere med moderat dose, råder Solberg. 

 

Harald Solberg forteller om aktuelle tiltak i åkeren for nærmere 80 deltakere på markdag. FOTO: Morten Berntsen

Vil du vite mer?

Som medlem i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet blir du invitert til markdager. Her diskuteres dagsaktuelle tiltak i åker og eng. Det gjennomføres flere markvandringer i løpet av året. 

I tillegg får du i vekstsesongen ukentlig tilsendt kulturvise nyhetsbrev som beskriver situasjonen, utviklingen og aktuelle tiltak i åkeren. 

 

> BLI MEDLEM I DAG

 

> Våre priser og betingelserFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.