Råd i rotugrasbekjempelsen

05.10.2018 (Oppdatert: 05.10.2018)

Rotugrasbekjempelse uten kjemi krever maskiner. Djup jordarbeiding er tid- og energikrevende, så tiltak må settes inn når ugrasa er på sitt svakeste.

Kjell Mangerud viser fram prototyp nr. 4 av Rotskjæreren, som er utviklet i samarbeid med Kverneland. FOTO: Morten Berntsen

– Best forebyggende effekt mot rotugras er god vekst i kulturen du skal dyrke, sier Kari Bysveen, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.

Sammen med Kjell Mangerud holdt hun foredrag om mekanisk bekjempelse av rotugras på fagdag arrangert av NLR Innlandet fredag 28. september. 

 

Kompensasjonspunkt

Djup jordarbeiding er tid- og energikrevende, så tiltak må settes inn når ugrasa er på sitt svakeste. Dette er når rotugras har brukt opp mest mulig opplagsnæring i rotsystemet, og før de starter ny innlagring via fotosyntesen. 

– For kveke er dette når den tre til fire blader, fem til sju blader for åkerdylle og seks til ti blader for åkertistel, forklarer Bysveen. 

I foredragene la både Bysveen og Mangerud vekt på korrekt innstilling og lagelige forhold ved kjøring med maskiner på jordet. 

 

Lovende utprøving

Reduksjon av energiforbruket har vært en av faktorene i de siste forsøka Kjell Mangerud har vært med i sammen med NMBU og NIBIO. Rotskjæreren Prototyp 4 har i år vært prøvd ut på steinrik jord på Stange, noe den ser ut til å takle bra. 

– Rotskjæreren har god effekt på åkertistel, ved at tistelplanta kuttes rett over fra eksisterende rotsystem. Her blir det liten forstyrrelse av jordoverflata, og erosjonsfaren reduseres, sier Kjell Mangerud. 

Videre forklarer han at Rotskjæreren har hatt god effekt på åkertistel i forsøk. Prøving i tre år har gitt sterk reduksjon av tistelbestandet ved kun bruk av rotskjæreren på 25 centimeter – selv uten pløying. 

 

Demonstrasjon

Rotskjæreren ble demonstrert ute på jordet, sammen med fire andre maskiner for jordarbeiding etter innhøsting. 

Du kan lese foredragene fra fagdagen i vårt kursbibliotek

Fagdagen ble støttet med midler fra Fylkesmannen i Hedmark. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.