Håper å løse vanskelig såkornsituasjon

08.02.2018 (Oppdatert: 09.02.2018) Morten Berntsen

Dersom du ikke allerede har bestilt såkorn til kommende sesong, kan du ikke være sikker på at du får den sorten du helst ønsker deg. Dårlig kvalitet på norsk såkorn gjør at mye må importeres.

Vanskelige innhøstingsforhold i 2017 gjør at såkornlagrene tømmes. FOTO: Morten Berntsen

En vanskelig innhøsting i sesongen 2017 har ført til redusert tilgang på såkorn med tilfredsstillende kvaliteter. Det gjør at såkornleverandørene begynner å gå tomt for flere av de kjente og kjære sortene. 

– Når lagrene av de vanligste sortene går tomt, ser de fleste såkornleverandører til utlandet og henter inn såkorn derfra. Dette er gjerne sorter vi i Norge ikke har så god kjennskap til. Kanskje har de vært dyrket i noen forsøksfelt, men langt fra alle har noen gang vært prøvd i Norge, forklarer Harald Solberg, kornrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet. 

 

– Såkorn til alle

Såkornleverandørene gjør sitt ytterste for å skaffe til veie såkorn til alle. Importerte sorter hentes gjerne fra våre naboland, og særlig Sverige og Finland, som har sammenlignbare vekstbetingelser. 

 

Tilgjengelige sorter hos Felleskjøpet (FK) og Strand Unikorn (SU). 

Art Sort Forhandler

Seksradsbygg


Heder FK
Toria FK, SU
Rødhette FK, SU
Edvin SU

Toradsbygg


Arild FK
KWS Irina FK
Thermus FK, SU
Salome SU
Hvete Krabat FK
Zebra FK, SU
Mirakel SU
Quarna SU
Havre Niklas SU
Odal FK, SU
Steinar FK, SU
Symphony SU

 

– Alt i alt syns jeg vi har en tilfredsstillende tilgang, og det blir såkorn til alle, beroliger plantekultursjef hos Strand Unikorn, Jostein Fjeld. 

Fra Felleskjøpet meldes det om tomt lager av Thermoseed-behandlet såkorn. 

– Det gjelder å bestille såkorn så raskt som mulig, hvis ikke bestemmer jeg hva du skal så til våren, sier Bjørnar Vasaasen, fagkonsulent plantekultur hos Felleskjøpet Agri, spøkefullt. 

 

Dyrkingsegenskaper

– Det er viktig å kjenne til de sortene man skal dyrke, slik at dyrkingstiltak kan tilpasses, sier Solberg. 

Fra norske forsøk har vi hentet karakterer for noen dyrkingsegenskaper for utvalgte sorter av bygg og vårhvete. 

 

Dyrkingsegenskaper bygg

Sort Veksttid Stråstyrke Grå øyeflekk Hl-vekt T-kv.
Tyra 0 7 6 8 6
Heder -5 6 4 5 5
Toria* -1 7 8 5 5
Rødhette +2 5 3 5 4
Edvin - - - - -
Arild -1 7 6 8 7
KWS Irina +6 - - - -
Thermus +5 7 7 6 8
Salome          

Veksttid: Antall dager senere (+) eller tidligere (-) enn Tyra. 
Resten: 1 = dårlig stråstyrke, dårlig sjukdomsresistens, lav hektolitervekt, lav tusenkornvekt
            10 = god stråstyrke, god sjukdomsresistens, høy hektolitervekt, lav tusenkornvekt
* = Torias karakter er fra 2011. 

 

Toria er i utgangspunktet en norsk sort som er foredlet av Graminor. 

– I valget mellom Brage og Toria gikk norske såkornforhandlere for førstnevnte, forklarer Solberg.

Disse sortene har tilnærmet likt avlingspotensial. Det opplyses at strået kan være noe svakere enn Brage. 

Edvin er finsk seksradssort som ble godkjent i 2010.

– Den ble aldri noen markedssort, og har dermed ikke vært med i verdiprøvingsforsøkene etter dette, sier Mauritz Aasveen, forsker hos NIBIO Apelsvoll. 

Han kan videre fortelle at sorten er senere enn Brage og utmerker seg iallfall med å være ganske stråsvak. Dermed bør sorten vekstreguleres. 

– Sorten ligner vel litt på Rødhette i veksttid, men er mye mindre yterik. Den er også mindre yterik enn Brage da de var under prøving, supplerer Aasveen. 

Salome er en tysk sort som hadde sju prosent markedsandel i 2017. I norske forsøksfelt ligger sorten i sammendraget for perioden 2014-2017 ti prosent over Tyra i avling. I sammendrag for forsøk i perioden 2015-2017 har sorten gitt snaut 50 kg meravling for soppsprøyting og vekstregulering. 

 

Mauritz Aasveen, forsker hos NIBIO Apelsvoll. FOTO: Morten Berntsen

 

Dyrkingsegenskaper vårhvete

Sort Veksttid Stråstyrke Hl-vekt T-kv. Falltall Bladflekker Gulrust
Bjarne 0 3 4 2 5 3 1
Krabat +4 6 7 5 8 6 7
Zebra +6 7 6 7 6 7 4
Mirakel +5 2 7 7 5 7 9
Quarna - - - - - - -

Veksttid: Antall dager senere (+) eller tidligere (-) enn Bjarne.
Resten: 1 = dårlig stråstyrke, dårlig sjukdomsresistens, lav hektolitervekt, lav tusenkornvekt, lavt falltall
           10 = god stråstyrke, god sjukdomsresistens, høy hektolitervekt, høy tusenkornvekt, høyt falltall

 

Quarna har aldri blitt testet i offisielle forsøk i Norge, men er prøvd av Graminor. Avlingsnivået angis å være i underkant av Bjarne, og må følges opp i vekstsesongen med tanke på plantevern. I finske forsøk har sorten ligget åtte prosent over Bjarne i avling. Dette er en av de store vårhvetesortene i Finland. 

 

Eget såkorn bør testes

Dersom du går med planer om å ta igjen eget såkorn, er rådene fra kornrådgiveren klare. 

– Du er nødt til å ta en spireprøve for å være sikker på at kornet du tenker å så til våren spirer. Vi råder alle til å sende inn en såkornprøve til laboratorietest for å sjekke behovet for beising mot frøoverførte sjukdommer, sier Harald Solberg. 

Egen spiretest gjør du enkelt ved å hente ut ei representativ prøve fra ditt eget såkornparti. Tell opp 100 korn og legg disse til spiring på bløtt kjøkkenpapir. Tell deretter antall spirer. Tallet du får, er spireprosenten på partiet. 

Eget såkorn må testes før våren kommer. FOTO: Morten BerntsenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.