Uventa store forskjeller i såmaskintest

05.04.2018 (Oppdatert: 05.04.2018) Morten Berntsen

Dyrest er ikke nødvendigvis best, viser en såmaskintest utført av Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet. Allikevel er avlingsvariasjonene for usikre til å utrope en vinner.

Fem såmaskiner og sju jordarbeidingsmetoder ble testet i forsøksfelt i 2017. Resultatene viser uventet stor variasjon, og forsøket vil bli gjentatt i vekstssesongen 2018. Foto: Morten Berntsen

Avlingsresultatene av såmaskintesten antyder at de dyreste såmaskinene ikke nødvendigvis gir størst avling. Allikevel er forskjellene av en slik karakter at man ikke kan trekke sikre konklusjoner. 

– Forskjellen mellom de ulike såmaskinene var uventet stor. 26 prosent avlingsvariasjon mellom best og dårligst var mer enn vi kan forklare ut fra maskinene. Dessuten kan vi ikke trekke konklusjoner basert på ett forsøkfelt etter ett år, sier Harald Solberg, kornrådgiver i NLR Innlandet. 

 

 

Kan skyldes jordvariasjon

Jordvariasjon i forsøksfeltet må ta mye av skylden for avlingsutslagene i forsøket. 

– Det kan tyde på at vi har en gradient i forsøksfeltet, noe som ikke er lett å unngå når forsøksfeltet blir så stort, forteller Solberg. 

Maskinene grupperer seg i tre nivåer. Amazone og Horsch legger seg i øvre sjikt, de to Väderstad-maskinene i midten og Tume-maskina nederst. Allerede fra spiring viste åkeren seg å være tynnere i forsøksrutene med Tume-maskina. 

– På grunn av vedvarende nedbør i etterkant av såing, ble ikke forsøksfeltet tromla. De øvrige maskinene har et lite hjul som pakker jord rundt såfrøet. Det har ikke Tume-maskina. Vi tror derfor at dette kan være noe av forklaringen på den dårlige spiringa og glisne åkeren, forklarer Solberg. 

 

Tabell 1: Avling i kilo per dekar og relativ avling for ulike såmaskiner

Såmaskin Avling (kg/daa) Relativ avling
Väderstad Rapid 606 100
Väderstad Spirit 592 98
Tume 546 90
Horsch 698 115
Amazone 705 116

 

Såmaskinene som er med i forsøket. Amazone (fra venstre), Horsch, Väderstad Rapid, Tume, Väderstad Spirit. Foto: Morten Berntsen

 

LES MER: Stor test av såmaskiner

 

 

Bruk jordarbeidsutstyret du har

Jordarbeiding ble testet i kombinasjon med såmaskinene i dette forsøksfeltet. Her ble det mindre avlingsvariasjoner enn mellom ulike såmaskiner. 

– Resultatene tilsier at det en disponerer av jordarbeidingsutstyr kan brukes, så sant maskina håndterer det såbeddet som lages, sier Harald Solberg. 

Det ble gjennomført målinger av sådybden for alle kombinasjoner av jordarbeiding og såmaskiner. Her viser det seg at maskinene klarte å holde en relativt jevn dybde, men kun en variasjon på én centimeter mellom maskinene. 

– Hva som er ønskelig sådybde varierer med jordart og jordfuktighet. Generelt anbefales tre til fire centimeter, supplerer Solberg. 

 

Tabell 2: Avling i kilo per dekar og relativ avling for ulik jordarbeiding

Jordarbeiding Avling (kg/daa) Relativ avling
Plog + Carrier 656 100
Plog, slodd, såbedsharv 658 100
Lemken skålharv 643 98
Carrier (én gang grunn overkjøring) 621 95
Carrier (normal arbeidsdybde) 670 102
Horsch Cruiser 672 102

 

LES MER: Små variasjoner i sådybde

 

Gjentatte dreieprøver

Lik gjødsel- og såmengde er en forutsetning for at det skal bli sammenlignbare resultater i forsøket. Alt arbeid ble utført med utstyr fra bønder i nærområdet, og det ble derfor tatt en rekke dreieprøver både for gjødsel og såkorn før maskinene fikk kjøre ut på forsøksfeltet. 

– Alle maskinene brukte samme gjødsel og samme såkorn, og såmengden ble justert så nært hverandre som praktisk mulig, sier Solberg. 

 

 

Alle maskiner brukte lik gjødselmengde og lik såmengde med det samme såkornet. Foto: Morten Berntsen

Forsøket ble gjennomført med støtte fra KornFuth-midler.


Slik ble testen gjennomført

Lokale bønder stilte jordarbeidings- og såmaskiner til disposisjon. 

Jordarbeiding ble utført en vei, og alle såmaskinene ble kjørt på tvers. Det fører til at vi får kombinasjoner av alle jordarbeidingssystemer og såmaskiner. 

Feltet ble sådd med Krabat vårhvete og gjødslet med Fullgjødsel 22-3-10. 

Såinga ble gjennomført 15. mai. 

Forsøket vil bli gjennomført på ny i 2018. 

 

Fra lufta kan man se en forskjell i spiring mellom såmaskinene, som er kjørt opp og ned i dette bildet. Foto: Morten BerntsenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.