Snart klart for gnagerkurs

05.12.2018 (Oppdatert: 06.12.2018) Morten Berntsen

Rådgivere i NLR Innlandet er snart klare for autorisasjonskurs i gnagermidler. Kun godkjenning fra Fylkesmannen gjenstår før kursdatoer bekjentgjøres.

Foto: Ola Fiskvik, NLR Trøndelag

– Det er jobbet aktivt den siste tiden for å få godkjenninga av våre kursholdere i orden. Så snart dette faller på plass, åpner vi for påmelding, sier Linn Thorud, fagleder for HMS-rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet. 

Datoer for kursene vil bli bekjentgjort på våre nettsider og gjennom nyhetsbrev som sendes ut ukentlig til våre medlemmer. 

 

Autorisasjon for gnagermidler

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler. 

– Forutsetningen er at man eier eller leier en landbrukseiendom, har gyldig plantevernmiddelautorisasjon og at man har gått tilleggskurs for gangerbekjempelse og bestått eksamen i dette kurset, sier Thorud. 

Kursene har en varighet på fem timer, pluss én times eksamen. Med faglig oppdaterte kursholdere og nylig utarbeidet pensumlitteratur, legges kurset opp til å bli faglig relevant for landbruket. 

– Det vil bli delt ut kurslitteratur på kursene, opplyser Linn Thorud. 

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus og rotter på egen eller leid landbrukseiendom. Også veksthus anses å inngå her. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.