Store snømengder skaper farlige situasjoner

24.01.2018 (Oppdatert: 24.01.2018) Morten Berntsen

Store snømengder er en tung byrde for gamle låvetak. Akkurat hvor mye snø taket tåler, er det imidlertid vanskelig å si noe om.

Einar Dobloug, byggrådgiver i NLR Innlandet, sier det er vanskelig å si hvor mye snø låvetaket tåler. FOTO: Morten Berntsen

– Landbruket har i mange år vært i en særstilling i forhold til byggeforskrifter. Derfor er det vanskelig å gi noe fasitsvar på hvor mye snø taket tåler, sier Einar Dobloug, byggrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet. 

 

Endringer i regelverk

For eldre driftsbygninger er det ikke lett å gi et svar på hvor stor snølast det er dimensjonert for. Et trent øye og fagkompetanse kan gi en pekepinn på når du må iverksette tiltak. 

– Man kan se på konstruksjonen om den virker spinkel eller solid, men vi klarer ikke å gi et eksakt svar på om du må sette inn tiltak på 50 centimeter eller 60 centimeter, sier Dobloug. 

Er derimot driftsbygningen din oppført i løpet av de siste tjue årene, er det langt enklere å gi konkrete svar. 

– Nå finnes det kommunevis fastsatt snølast med utgangspunkt i kommunesenteret, som i tillegg justeres for høyde over havet. Det betyr at driftsbygninger som er oppført høyt over havet er dimensjonert for mer snø enn de som står i lavlandet, forklarer rådgiveren.

Hvor mye snøen faktisk veier, bestemmes av flere forhold. 

– Dersom taket er dimensjonert for 250 kg snølast per kvadratmeter, kan man enkelt si at det er cirka 80 centimeter tørr snø eller cirka 60 centimeter våt snø, forklarer Dobloug. 

Han råder uansett til å vurdere tiltak i god tid før man har kritisk store snømengder på taket av gamle driftsbygninger. 

 

Tiltak er krevende

Mange gamle driftsbygninger har vært gjennom en eller flere ombygginger. Det gjør vurderingen om hvor mye snø taket tåler ekstra vanskelig. 

– Ombygginger kan endre bygningens konstruksjon og dermed bæreevne. Ikke alle har tatt hensyn til dette når bygningen tilpasses en ny produksjon eller moderne og større utstyr, sier Dobloug. 

Konkrete, bygningstekniske tiltak for å hindre at tak kollapser på grunn av stor snølast, vurderer byggrådgiveren som lite aktuelle.

– Midlertidig oppstøtting med stolper er både omfattende og vanskelig. Dersom det er dyrerom i bygningen ønsker man svært sjelden en stolpe midt i rommet, sier Dobloug. 

 

– Utfør risikovurdering

Linn Thorud, HMS-rådgiver i NLR Innlandet, syns det er vanskelig å komme med konkrete tiltak for hvordan man kan fjerne snø fra låvetak, siden forholdene varierer mellom gårder. 

– Det er en ukjent problemstilling for oss. Det har de siste årene vært lite snø, og dermed ikke behov for å måke tak. Det er ikke tvil om at det er en svært farlig jobb å fjerne snø fra låve- og fjøstak, sier hun. 

Dersom man kommer fram til at snøen må fjernes fra taket, oppfordrer hun alle til å gjøre en risikovurdering. 

– Man må alltid gjøre en risikovurdering eller sikker jobb-analyse før man går i gang med denne typen arbeid. Det er svært viktig at alle som er involvert i arbeidet deltar i risikovurderinga slik alle blir klar over faremomentene og er innforstått med hvordan arbeidet skal utføres før man går i gang, sier rådgiveren. 

Videre poengterer hun viktigheten av å bruke fallsikringsutstyr på riktig måte og sier det finnes nok eksempler på at feil bruk har ført til farlige situasjoner eller ulykker med dødelig utfall. 

– Uansett må du aldri sette i gang med denne typen arbeider alene, understreker Thorud. 

 

 

 

 

Viktig vurdering før arbeidet starter

 

  • Sørg for å ivareta din egen sikkerhet under måkingen
  • Taket bør måkes jevnt. Skjevbelastninger kan være mer kritisk enn en større, jevnt fordelt belastning
  • Ikke fjern all snøen – det er lett å skade papp-, plate- eller taksteinstekninger. La det være igjen 10-20 centimeter snø på taket
  • Vurder hvor snøen havner – det kan være at tilstøtende tak- og veggkonstruksjoner ikke tåler den ekstra belastningen
  • Dersom snøen langs husveggene har fonnet seg helt opp til taket, må en være forsiktig med å bruke maskiner til å fjerne snøen, fordi snøen på taket kan bli ustabil og settes i bevegelse
  • Unngå at store snømengder kommer i bevegelse samtidig. En wire som føres gjennom snølaget kan fjerne mye snø, men en rask avlastning kan sette huskonstruksjonen i svingninger som den ikke tåler. 

Kilde: Direktoratet for byggkvalitetFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.