Nytt tilskudd til miljøvennlig husdyrgjødselspredning

08.06.2018 (Oppdatert: 08.06.2018)

For inneværende sesong blir det nå mulig å søke på tilskudd i Oppland for areal der det er brukt nedlegging (stripespreder) eller nedfelling som spredemetode om våren eller i vekstsesongen.

Stripespreder utløser tilskudd til miljøvennlig husdyrgjødselspredning. FOTO: Morten Berntsen

Som følge av Jordbruksavtalen 2018-2019 vil det nå i 2018 være mulig å søke på tilskudd til miljøvennlig husdyrgjødselspredning i Oppland, skriver Fylkesmannen i Oppland på sine nettsider

 

Visse krav

Miljøvennlige spredemetoder for husdyrgjødsel har spesielt stor betydning for utslipp av ammoniakk (og dermed også indirekte lystgassutslipp) og luktproblemer. Det gis tilskudd til stripespreder, som legger gjødsla i striper på bakken med 20-40 centimeters radavstand, og nedfeller, som plasserer gjødsla ned i bakken ved hjelp av ulike metoder. 

– Andre spredemetoder er ikke tilskuddsberettiga for Oppland i 2018, skriver Fylkesmannen. 

Tiltaket gjelder både i voksende kultur (gras og delgjødsling i korn) og i åpenåker/stubb. For å kunne søke på tilskuddet, må visse krav oppfylles.

– Det skal minimum spres 5 kg total-nitrogen i husdyrgjødsla per dekar.
– Tilskuddet gjelder for spredning vår/vekstsesong og arealet skal høstes eller beites etter siste spredning.
– Husdyrgjødsel spredt på åpenåker skal moldes ned innen 18 timer. 
– Foretaket skal ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser faktisk gjødsling.
– Bruk av utstyr for nedlegging/nedfelling skal kunne dokumenteres, for eksempel faktura for leie. 

 

Tilskuddet har søknadsfrist gjennom RMP-ordningen innen 15. oktober og er tilskuddssatsen er satt til kr 80 per dekar. 

 

Ordningen for Hedmark fylke er ikke publisert per 8.juni. 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.