Kjenner du en bonde som har det vanskelig?

14.12.2018 (Oppdatert: 14.12.2018)

HMS-rådgiverne våre kan bistå bonden praktisk ved å organisere møter med for eksempel regnskapsfører, NAV, Landbrukstjenester, Mattilsynet eller rådgivingstjenester. HMS-rådgiveren kan være en samtalepartner, men er ingen fagperson på dette. Ved behov må helsepersonell kontaktes.

Ta en kaffekopp med naboen eller en bondekollega. FOTO: Lise Olavsdotter Lund

Det er mange årsaker til at en bonde opplever utfordringer i sin hverdag. Ingen situasjoner er like og hver situasjon krever individuell håmdtering. Mange av disse utfordringene løses i samråd med fagrådgivere eller andre i bondens nettverk. Dersom summen av belastninger blir så stor at dettte ikke er nok kan ekstra hjelp kobles inn. nedenfor finner du en oversikt over hvemdu kan kontakte når.

 

Krisebistand i NLR

NLR har tilbud om krisebistand for både medlemmer og ikke medlemmer innenfor gitte økonomiske rammer. Åpningstidene er 08.00-15.30 i ukedagene. Vi har ikke akuttberedskap, men kan være en støttespiller for bonden. Akutte tilfeller henvises til helsevesenet som beskrevet senere.

 

HMS-rådgiverens rolle

HMS-rådgiverne våre kan bistå bonden praktisk ved å organisere møter med for eksempel regnskapsfører, NAV, Landbrukstjenester, Mattilsynet eller rådgivingstjenester. HMS-rådgiveren kan være en samtalepartner, men er ingen fagperson på dette. Ved behov må helsepersonell kontaktes.

Bedriftshelsetjeneste

NLR har samarbeidsavtaler med bedriftshelestjenester i hele landet. Diise har fagfolk som bistår med samtaler og formidler riktig hjelp til bonden i helsevesenet ved behov.

På nettsiden til NLR HMS finner du mer detaljert informasjon om krisebistand. Der finner du også en nedlastbar brosjyre som beskriver tilbudet.

 

Taushetsplikt

Alle opplysninger fra bonden behandles konfidensielt. Bonden kan være trygg på at det som fortelles ikke går videre uten bondens eget samtykke.

Kontakt helsevesen

Fastlegen

Det er fastlegen som skal kontaktes dersom bonden er bekymret for egen helse, både når det gjelder fysisk og psykisk helse. utenom kontortid eller i akutte tilfeller kan andre instanser kontaktes. 

 

Kommunalt kriseteam

De fleste kommuner har et kriseteam som er operativt utenom fastlegenes åpningstider. Telefonnummer finner du på kommunenes nettsider.

 

Legevakt

I akutte tilfeller av sykdom eller skade, ring legevakta: 116 117

 

Ambulanse

Ved livstruende sykdom og skade eller ved mistanke om selvmordsfare ring 113

 

Hjelpetelefoner

Ved behov for å snakke med noen finnes det to døgnåpne hjelpetelefoner:

Mental helse: 116 123

Krikens SOS: 22 40 00 40

 

Mattilsynet

Ved mistanke om vanskjøtsel av dyr har du plikt til å varsle Mattilsynet Dette kan gjøres anonymt på mattilsynet.no. Du kan også ringe Mattilsynet på tlf: 22 40 00 00

En dyretragedie skyldes ofte en personlig krise hos bonden. Det er viktig at bonden blir ivaretatt av helsevesen i en slik sak.

 

Kontakt HMS-rådgiver i ditt nærområde:

Nord-Østerdal

Tore Jevnaker

 

Sør-Østerdal

Elisabeth Onsager 

 

 

Hedmarken

Linn Thorud

 

Vest-Oppland og Valdres

Jens Chr.Lied

 

Gudbrandsdalen

Frank Juul ChristiansenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.