Varmt vær gir dyrere ugrasbehandling

30.05.2018 (Oppdatert: 30.05.2018) Morten Berntsen

– Prisen på bekjempelsen fordobler seg ved tørkestress når man skal oppnå de samme effektmålene , sier Harald Solberg, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet. Han har sett på kostnader ved ugrasbekjempelse i varmt vær.

Varmt vær gjør at man må velge dyrere midler i den kjemiske ugraskampen. FOTO: Morten Berntsen

Rådgiveren har tatt utgangspunkt i de vanligste åkerugrasene, og brukt Vips-modeller til å finne middelalternativer ved tre nivåer; ingen tørkestress, moderat og betydelig. 

– I en situasjon hvor det ikke er tørkestress foreslår beslutningsstøtteverktøyet ei behandling som koster 6,70 kr per dekar. Dersom tørkestresset øker til betydelig, vil prisen øke til rundt 16 kr per dekar, sier Solberg. 

 

Harald Solberg (t.v) forklarer om ugrasbekjempelse i det varme været til lydhøre bønder på markdag. FOTO: Morten Berntsen 

 

Vanskelig valg

Strategivalg for årets ugrasbekjempelse er vanskelig. Med lite spirt ugras vil det være dårlig uttelling på midlene vi har til rådighet, da vi ikke får effekt av jordherbicider under tørre forhold. 

– Standarddose med ugrasmiddel kan gå greit så lenge det er smått ugras. Siden ugraset også vokser raskt i varmen, fører det til at man må øke dosene eller gå over til andre og dyrere midler for å lykkes med bekjempelsen, sier Harald Solberg. 

Han har vist i sine beregninger at sprøyting på ugrasets tre- til firebladstadiet uten tørkestress, vil ei tredels dose med lavdosemiddel være tilstrekkelig. 

– Dersom det er betydelig tørkestess, må man øke til full dose, sier Solberg. 

At ugrassprøyting kan være belastende for kulturplanta, er et kjent faktum. Derfor er rådgiveren klar når det gjelder bruken av Hussar i årets ugrassprøyting. 

– Hussar anbefales ikke brukt i bygg under rådende forhold. Det er veldig viktig å sjekke åkeren om du har tunrapp, og om det er nødvendig å bekjempe denne nå eller om du kan klare deg med et annet middel i år, sier han. 

Videre forteller han at mange velger å bruke dette året til å kombinere en frø- og rotugrasbekjempelse på områder man vet er belastet med rotugras. 

 

LES MER: Året for ugrasharving

 

 

Sprøyt tidlig

Lav luftfuktighet og høy temperatur på dagtid begrenser også mulighetene til å sprøyte. 

– Temperatur og luftfuktighet er stort sett motsatt av hverandre. Derfor kan det være gunstig på sprøyte på den tida av døgnet hvor temperaturen er lavest og luftfuktigheten er høyest, sier Harald Solberg. 

Situasjonen er helt ulik det vi vanligvis snakker om i ugrassprøyting, hvor det er om å gjøre å vente til temperaturen blir høy nok. Han minner om at enkelte midler ikke bør brukes ved for høye temperaturer. 

– Et middel som Ariane kan fordampe før de rekker å trenge inn i bladene på planta, sier Solberg. 

 

LES MER: Noen prinsipper for vatning

 

Vil du vite mer?

Som medlem i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet blir du invitert til markdager. Her diskuteres dagsaktuelle tiltak i åker og eng. Det gjennomføres flere markvandringer i løpet av året. 

I tillegg får du i vekstsesongen ukentlig tilsendt kulturvise nyhetsbrev som beskriver situasjonen, utviklingen og aktuelle tiltak i åkeren. 

 

> BLI MEDLEM I DAG

 

> Våre priser og betingelserFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.