Presisjon på våronnmøte

04.04.2018 (Oppdatert: 04.04.2018) Morten Berntsen

Flere har tatt i bruk presisjonsutstyr, men blir utstyret godt nok utnyttet? NLR Innlandet inviterer til våronnmøte med fokus på presisjonslandbruk.

Våronnmøte om presisjonslandbruk på Blæstad. FOTO: Morten Berntsen

Presisjonsjordbruk og posisjonsbestemt jordbruk er begreper som brukes om hverandre. Fellesnevneren er en større grad av nøyaktighet. 

– Flere har tatt i bruk ulikt utstyr, men blir utstyret utnyttet maksimalt? spør Harald Solberg, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet. 

Sammen med kollegaer i rådgivingsenheten, maskinfirmaer og maskinteknisk rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving, Jogeir M. Agjeld, inviteres det til våronnmøte kommende fredag, 6. april, med presisjonslandbruk som hovedtema. Møtet finner sted på Blæstad, utenfor Hamar. Adressa er: Høyvangvegen 40, 2322 Ridabu (se kart nederst i saken). 

 

Maskinutstilling

Allerede klokka ni åpnes det for maskinutstilling. 

– Her vil maskinfirmaene stille ut traktorer med GPS-utstyr, gjødselspredere som er klargjort for presisjonsspreding og styresystemer, forklarer Solberg. 

Han håper at temaet vil fenge bønder og at mange ser seg tjent med å ta turen til Blæstad. 

– I tillegg kommer en representant fra Väderstad, Per Andersson, og forteller om muligheter for variabel såmengde og gjødseltildeling, supplerer rådgiveren. 

 

Fagforedrag

Fagforedragene starter klokka ti, og vil handle om både de tekniske løsningene og agronomiske begrunnelser for hvilken strategi vi skal velge denne sesongen. 

– Jeg kommer til å fokusere på enkle og praktiske tips som vil funke for gårdbrukere i en hektisk hverdag, samt si noe om trender som vil prege dette feltet de nærmeste årene, sier Jogeir M. Agjeld, som er maskinteknisk rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving. Han har lang fartstid som journalist i Bedre Gardsdrift og kjenner godt til presisjonslandbruket. 

– De agronomiske fagforedragene vil konsentrere seg om variabel gjødsling til bygg, kalking etter tett jordprøvetaking, presisjonsgjødsling til ulike potetsorter og ny husdyrgjødselforskrift, forteller Harald Solberg, som også avslører at det vil bli presentert resultater fra såmaskinforsøket som ble gjennomført i 2017. 

 

Program

Klokkeslett

Programpost

09:00 Maskintustilling åpner
10:00 Plenumsprogram starter
 

Utstyr for presisjonsdyrking av korn og poteter

FK, Eik, Lena maskin, A-K masking og Yara presenterer sine produkter

 

Vurdering av tilbudene i markedet og nye tilbud som stadig popper opp

ved Jogeir M. Agjeld, maskinteknisk koordinator Norsk Landbruksrådgiving

  LUNSJ med muligheter for vandring i maskinutstillinga
 

Variabel gjødsling til bygg – sensorer er utilstrekkelige

ved Åsmund Langeland, NLR Innlandet

 

Kalking med tette jordprøver – hvilke fordeler ser vi nå

ved Åsmund Langeland, NLR Innlandet

 

Presisjonsgjødsling til ulike potetsorter – erfaringer fra Nitrat-prosjektet

ved Borghild Glorvigen, fagkoordinator potet Norsk Landbruksrådgiving

 

Muligheter for variabel såmengde og gjødseltildeling

ved Per Andersson, Väderstad

 

Ny husdyrgjødselforskrift – hva kan den få å bety for husdyr- og planteprodusenter?

ved Harald Solberg, NLR Innlandet

 

Dagsaktuelt foran vekstsesongen

  • Resultater fra såmaskintesten i 2017
  • Såmengder ulike kornarter med lavere spireprosent

 

 

Hvor er Blæstad? 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.