Sirkulærøkonomisk gjødsling

13.03.2019 (Oppdatert: 13.03.2019) Morten Berntsen

GJØDSEL: – Å bruke biorest som gjødsel i landbruket er sirkulærøkonomi i praksis, sier Tom Werven, daglig leder på Mjøsanlegget. I forsøk har biorest vist seg å være et godt gjødselalternativ.

FOTO: Åsmund Langeland

I fjor mottok over 200 gårder biorest fra Mjøsanlegget. Anlegget produserer årlig 50 000 kubikkmeter med biorest (se faktaboks). 

– Det er mange som vil ha, og det er mange flere som kan bruke dette som gjødsel, sier Werven. 

 

Biogass på matavfall

Mjøsanlegget tar imot blant annet husholdningsavfallet fra kommunene rundt Mjøsa. Sammen med rester fra storhusholdning og næringsmiddelindustri lager de biogass på dette. Bioresten kjøres tilbake til bønder i nærområdet som gjødsel. 

– All biorest går ut til bønder. Her er NLR Innlandet med og styrer transporten. De besitter en god oversikt over lageranlegg ute på gårdene, sier Tom Werven. 

Han mener videre at biorest er et rimelig gjødselprodukt for landbruket. 

 

200 kg avlingsøkning

NLR (Norsk Landbruksrådgiving) Innlandet har i mange år kjørt gjødslingsforsøk med biorest, både til korn og eng. 

– I våre forsøk har vi høstet byggavlinger som er større med kombinasjonen av biorest og nitrogengjødsel sammenlignet med bare Fullgjødsel, sier Franz Anders Bakken, rådgiver i NLR Innlandet. 

– En kombinasjon av biorest og nitrogengjødsel gir også en meget rimelig gjødsel, supplerer han. 

Et forsøk i 2017 viste en avlingsøkning på 215 kg per dekar ved å tilføre 4 tonn biorest per dekar sammenlignet med ikke-gjødslet. 

– For å få størst mulig virkning av nitrogenet i bioresten, er man avhengig av rask nedmodling. Akkurat slik vi er vant med fra spredning av husdyrgjødsel, sier Bakken. 

 

Fungerer i eng

Han får støtte av rådgiverkollega Randi Jarstad. Hun har testet ut biorest som gjødsel i eng

– Dette er et tyntflytende gjødselmedium. En kan enten bruke den slik den er, eller tynne ut storfe- eller sauegjødsel man allerede har, sier Jarstad. 

Erfaringene hennes fra forsøk oppgjennom årene, er at man kan regne med 65 prosent utnyttelse av ammonium-nitrogenet i bioresten og denne viser liten variasjon over år. 

 

Trenger lager

Buffertankene på Mjøsanlegget fylles raskt opp, og det er derfor et stort behov for lager som kan ta imot biorest fortløpende. NLR Innlandet er innleid fra Mjøsanlegget for å administrere transport av biorest til lager. 

– Dersom du har ledig kapasitet i møkkjeller eller i kum, er vi svært interessert i å komme i kontakt med deg, sier Franz Anders Bakken. 

Biorest som gjødsel passer for deg som har ledig lagerplass, er vant med husdyrgjødselspredning eller som ikke har brukt husdyrgjødsel på mange år. 

– Å tilføre dyrkingsjorda vår organisk materiale er i alle tilfeller positivt, sier Bakken. 

 

Hva er biorest?

Ved forråtnelse av organisk materiale dannes gasser. I biogassanlegg samles disse opp og brukes blant annet som drivstoff. Resten som blir igjen etter forråtnelsesprosessene opphører har flere navn; biorest, råtnerest eller biogjødsel. 

Dette er en tyntflytende væske med næringsinnhold omtrent som Fullgjødsel 22-3-10. 

NLR Innlandet har i mange år kjørt gjødslingforsøk med biorest i korn og eng.​Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.