Svært aktuelt med tilleggsgjødsling i seksradsbygg

12.06.2019 (Oppdatert: 12.06.2019) Morten Berntsen

VIDEO: Tidlig delgjødsling etter store nedbørsmengder har gitt gode avlingsutslag i seksradsbygg. Vi har børstet støv av gamle forsøksresultater.

Store nedbørsmengder har vasket ut næring fra rotsona. Det er derfor aktuelt å delgjødsle bygg nå. FOTO: Morten Berntsen

Våren og forsommeren 2013 var til forveksling lik årets sesong, med mye nedbør og en kjølig værtype. Den gangen utførte Landbruksrådgivinga et forsøk med delgjødslingstidspunkt i seksradsbygg. 

– Vi begynte delgjødslinga 30. mai da kornet var på ettbladstadiet og fortsatt med ukentlig gjødslinger fram til kornet var nær skyting. Resultatet viste at tildlig delgjødsling er helt avgjørende for å kunne hente ut en avlingseffekt, forklarer Harald Solberg, kornrådgiver i NLR Innlandet. 

 

Kjør så snart det er laglig

Fra 1. mai og fram til 10. juni har rådgiveren registrert 158 millimeter nedbør, og han påpeker at det er store lokale variasjoner. Enkelte områder kan ha fått langt mer nedbør. 

– Resultatene fra forsøket viser at det er avgjørende å delgjødsle så tidlig som mulig. Kjør derfor ut så snart det blir laglig, sier Solberg. 

Allerede ved busking avtar avlingsutbyttet av delgjødslinga. 

LES MER: Vår- og delgjødsling til bygg

– Ved busking har vi to til tre prosent avlingseffekt av delgjødsling, og etter det går avlinga ned sammenlignet med ugjødslet, forteller rådgiveren. 

 

Gjødseltype betyr mindre

For åker som ikke viser særlige symptom på å mistrives, spiller det liten rolle hvilken gjødseltype som benyttes. 

– Det viktigste er å få tilført nitrogen, og typen gjødsel er mindre viktig, sier Harald Solberg. 

Unntaket er for åker som er gul og sturende.

LES MER: Delt gjødsling til bygg

– Her vet vi fra tidligere at kalksalpeter vil være den foretrukne gjødseltypen, forteller rådgiveren. 

 

Husk også stråforkorting

Med gode vekstforhold og nok næring på plass, anbefaler rådgiveren å vurdere stråforkorting av seksradsbygget. 

– Gitt den siste tids nedbør, vet vi at soppangrepet er på tur. Derfor er det aktuelt å blande med ei redusert dose soppmiddel ved stråforkorting, lyder rådet fra Solberg. 

LES MER: Byggsorter, soppsprøyting og vekstregulering

– Det kan bli aktuelt å komme igjen med ei ny runde soppsprøyting ved skyting, supplerer han. 

 

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med din rådgiver. 

Du finner kontaktinformasjon i vår ansatteoversikt

> Ansatteoversikt

eller du kan ringe oss på telefon 62 55 02 50 og vi setter deg over til din nærmeste rådgiver. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.