Søker kløverfrødyrkere

13.02.2019 (Oppdatert: 13.02.2019) Morten Berntsen

FRØPRODUKSJON: Innlandet og Mjøsregionen er et område som har potensiale for mer kløverfrødyrking. Nå søker Strand Unikorn etter flere bønder som trenger nye utfordringer.

Det søkes nå etter flere dyrkere som kan tenke seg å dyrke kløverfrø i Innlandet. FOTO: Åsmund Langeland

– Vi har behov for flere dyrkere av både rød- og kvitkløver i Innlandet og Mjøsregionen, sier Bjørn Molteberg, produktsjef for frø og fôrvekster hos Strand Unikorn. 

Han mener potensiale for å lykkes med produksjonen er god i Innlandet. 

 

Økonomisk garanti

I dyrkingsveiledning for frøavl av rødkløver leser vi at økonomien i produksjonen varierer. Man må ved økonomiske beregninger ta hensyn til at det er en risikofylt produksjon, og at man må være foreberedt på at det vil forekomme nullår da vi ikke får høsta førenga eller ikke oppnår tilfredsstillende frøkvalitet. 

– Det gis et garantitilskudd på kroner 800 per dekar for begge artene, både rød- og kvitkløver. Forutsetningen er at avlinga høstes og leveres, sier Molteberg. 

I gode år, hvor avlingene slår til og kan leveres med god kvalitet, kan produktsjefen opplyse at det er god økonomi i frøproduksjon. 

– Rødkløver prises til 63 kroner per kilo og kvitkløver til 80 kr per kilo. Man kan forvente et avlingsnivå på henholdsvis 20-25 kg og 15-20 kg per dekar, forklarer han. 

– Spesielt var det mange som fikk godt tilslag på rødkløver foregående sesong. Flere dyrkere rapporterer om avlinger over 30 kg per dekar. Det gir god økonomi i produksjonen, fortsetter Molteberg. 

Han kan videre fortelle at kvitkløveravlingene i 2018 var heller dårlige, og at dette i stor grad kan knyttes til tørken. 

 

 

Kan dyrkes med kornmaskiner

Frøavl av kløver er som annen produksjon av sertifisert norsk frøavl underlagt Landbruksdepartementets Forskrift om såvare, som stiller krav til produsent. Potensielle produsenter kan søke veiledning i dette hos varemottager eller ved å kontakte frørådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, Harald Solberg. 

– Vi søker dyrkere som kan tenke seg å produsere kløverfrø på et areal tilsvarende 30-50 dekar, sier Bjørn Molteberg. 

Han kan videre opplyse frøeng av kløver etableres med korn som dekkvekst, og at maskinene som nyttes i produksjonen er de samme som for korn. 

– En spennende produksjon med økonomisk potensial, avslutter Bjørn Molteberg.

Dyrkingsveiledning

NIBIO har utarbeidet dyrkingsveiledning for kløverfrøproduksjon: 

> Frøavl av rødkløver

> Frøavl av kvitkløverFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.