Bedre med gjennomtenkt beredskap

13.03.2019 (Oppdatert: 13.03.2019)

FAGMØTE: Et villere, våtere og varmere klima stiller skjerpede krav til vår beredskap. Etter gjennomført møteserie stiller du best mulig forberedt når uventa hendelser, ulykker eller kriser oppstår.

Kriser og uforutsette hendelser oppstår når du minst aner. FOTO: Per J Obrestad.

– Vi har nå gjennomført tre møter i Trysil-regionen, og vi har bare positive erfaringer med dette, sier Elisabeth Onsager, HMS-rådgiver i NLR (Norsk Landbruksrådgiving) Innlandet. 

Møtene er initiert av Trysil bondelag og arrangert i samarbeid med Trysil kommune og NLR Innlandet. 

 

Nødvendig kunnskap

På møtene er flom, brann, ulykke og beredskapsplanlegging gjennomgått. Dette er temaer som alle har godt av å ha kunnskap om. 

– Jeg er svært fornøyd med møteserien. Dette er kjempeviktige temaer som alle bønder bør kunne mer om, sier Jan Ove Lyseggen, leder i Trysil Bondelag. 

LES MER: Bedre forberedt med gode planer

Han oppfordrer alle bønder til å involvere ansatte og familie i arbeidet med å lage egen beredskapsplan på gården. Det skaper større forståelse for de tiltak som eventuelt må iverksettes. 

Jan Ove Lyseggen, leder i Trysil bondelag. FOTO: Linn Thorud.

 

Tryggere sammen

Kursserien Tryggere sammen er et prosjekt utviklet av Norges Bondelag. Målet med prosjektet er å samle og dele kunnskap om hvordan vi kan bli tryggere sammen. 

LES MER: Tryggere sammen 

Beredskap og håndtering av krisehendelser er et offentlig ansvar. Når krisehendelser oppstår, er det flere frivillige aktører som kan bidra med innsats og ressurser som begrenser skadevirkningene for samfunnet og berørte personer. 

– På mange måter står vi midt i ei krise nå. Ettervirkningene etter fjorårets tørkesommer får mange kjenne på hver eneste dag de går i fjøset, sier Elisabeth Onsager. 

Hun forteller videre at samhold og dugnadsånd er viktig for at lokalsamfunn skal takle uforutsette hendelser. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.