Vanskelig varmt vær i 2018

27.03.2019 (Oppdatert: 27.03.2019) Morten Berntsen

ÅRSMELDING: – Gjennom de to varmebølgene lå gjennomsnittstemperaturen rundt fem grader over normalen, noe som er svært høgt og som forklarer at jorda raskt tørket ut, sier Jørn Haslestad.

Varmt: Jørn Haslestad, rådgiver i NLR Innlandet, har studert værstatistikken for 2018. FOTO: Morten Berntsen

Saken er første gang publisert i Årsmelding 2018 fra Norsk Landbruksrådgiving Innlandet. 

 

Han har sett på værstatistikken forvårt område, og registrerer flere rekorder.

– Den varme og tørre sommeren kom ironisk nok etter en lang og snørik vinter som drog seg ut til over påske i april. Mars måned var i gjennomsnitt flere grader kaldere enn normalt og medførte at snøen lå lenger enn normalt, sier Haslestad.

LES MER: Sibirvåren holder på snøen

To varmebølger

– Bråvarme i starten av mai gav raskt gode forhold for våronnarbeid, sier Jørn Haslestad, som videre deler sommeren inn i to perioder. Den første tørkeperioden varte fra starten av mai til rundt 10. juni.

– Det var noe nedbørsaktivitet i regionen rundt 10. juni, som markerer en stopp for den første varmebølgen, forklarer han.

Fra rundt 20. juni bar det i gang igjen, og varmen varte helt til månedsskiftet juli-august. Gjennom begge disse periodene lå gjennomsnittstemperaturen rundt fem grader over normalen.

– Dette er svært høyt og forklarer hvorfor jorda raskt tørka ut, sier Haslestad.

 

Normalisert høst

Jørn Haslestad konstaterer at nedbørsaktiviteten tok seg opp i august, og at vi mange steder fikk opp mot eller over normalt med nedbør. I tillegg ble temperaturene igjen normalisert.

– Heldigvis opphørte tørken i store deler av vår region på dette tidspunktet og blant annet grasveksten tok til igjen, forteller han.

September noteres med temperaturer rundt det normale eller litt over. Dessuten var det noe over normalt med regn.

– For resten av høsten forble også oktober tørrere enn normalt, mens både november og desember blevåtere enn normalt de fleste steder.Temperaturen lå noe over normalen i årets siste måneder, uten spesielle innslag av sprengkulde, opplyser Haslestad.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.