Veileder for utenlandsk arbeidskraft

28.02.2019 (Oppdatert: 03.05.2019) Morten Berntsen

VEILEDNING: Å være arbeidsgiver er et stort ansvar. En nyutviklet veileder skal lose bønder gjennom jungelen av regler når arbeidshjelp settes i sving, og det vises her til konkrete eksempler fra det praktiske liv.

Erkki-Einar Søberg, rådgiver i NLR Innlandet, har utarbeidet en veileder for utenlandsk arbeidskraft. FOTO: Morten Berntsen

Som arbeidsgiver er det et stort ansvar som hviler på dine skuldre. Det er en krevende øvelse å skulle skaffe husrom til mange titalls arbeidere noen uker i vekstsesongen, og det er mye informasjon man skal sette seg inn i for å tilfredsstille kravene som stilles. 

– Vi har laget en veileder som tar for seg de fleste temaer innenfor bruk av utenlandsk sesongarbeidskraft, forteller Erkki-Einar Søberg, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet og forfatter av veiledningen, sammen med rådgiver Jørn Haslestad. 

 

Bondens praksis

Mye av lovteksten som regulerer arbeidsgiverforhold og -ansvar er tungt lesestoff. I en hektisk bondehverdag kan dette være vanskelig å tilegne seg. Her har rådgiveren kommet opp med en lur løsning.

– I de fleste kapitlene i veilederen har vi med et avsnitt vi kaller Bondens praksis, hvor vi skisserer eksempler som er funnet ute hos brukere, sier Søberg. 

 – Veilederen er ment som et godt utgangspunkt for å få oversikt og sikre at en etterlever de viktigste kravene ved bruk av sesongarbeidskraft, sier Erkki-Einar Søberg. 

Han håper dyrkerne finner veilederen interessant og nyttig. 

Veileder for utenlandsk arbeidskraft i grøntsektorenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.