Veileder for utenlandsk arbeidskraft

28.02.2019 (Oppdatert: 28.02.2019) Morten Berntsen

VEILEDNING: Å være arbeidsgiver er et stort ansvar. En nyutviklet veileder skal lose bønder gjennom jungelen av regler når arbeidshjelp settes i sving, og det vises her til konkrete eksempler fra det praktiske liv.

Erkki-Einar Søberg, rådgiver i NLR Innlandet, har utarbeidet en veileder for utenlandsk arbeidskraft. FOTO: Morten Berntsen

Som arbeidsgiver er det et stort ansvar som hviler på dine skuldre. Det er en krevende øvelse å skulle skaffe husrom til mange titalls arbeidere noen uker i vekstsesongen, og det er mye informasjon man skal sette seg inn i for å tilfredsstille kravene som stilles. 

– Vi har laget en veileder som tar for seg de fleste temaer innenfor bruk av utenlandsk sesongarbeidskraft, forteller Erkki-Einar Søberg, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet og forfatter av veiledningen, sammen med rådgiver Jørn Haslestad. 

 

Bondens praksis

Mye av lovteksten som regulerer arbeidsgiverforhold og -ansvar er tungt lesestoff. I en hektisk bondehverdag kan dette være vanskelig å tilegne seg. Her har rådgiveren kommet opp med en lur løsning.

– I de fleste kapitlene i veilederen har vi med et avsnitt vi kaller Bondens praksis, hvor vi skisserer eksempler som er funnet ute hos brukere, sier Søberg. 

 

Lokal tilpasning

Regelverket praktiseres dessverre ikke likt, og det vil derfor være vanskelig å få en veileder til å være gjeldende over hele landet. 

– Vår veileder har blitt gjennomgått av det lokale Arbeidstilsynet på Hamar, forteller rådgiveren. 

Allikevel presiserer han at den ulike praktiseringen av lovverket rundt om i landet, gjør at det må tas forbehold. 

– Veilederen er ment som et godt utgangspunkt for å få oversikt og sikre at en etterlever de viktigste kravene ved bruk av sesongarbeidskraft, sier Erkki-Einar Søberg. 

Han håper dyrkerne finner veilederen interessant og nyttig. 

Veileder for utenlandsk arbeidskraft i grøntsektorenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.