Årets grovfôrkvalitet varierer

19.11.2020 (Oppdatert: 23.11.2020) lina ruud

GROVFÔR: Innefôringssesongen er igang, og det er på høy tid å få oversikt over grovfôrbeholdningen på garden. Både antall bunter, vekt av buntene og grovfôrkvalitet er nyttige og nødvendige opplysninger for å lage en god plan for vinteren.

Et høyt sukkerinnhold gir et smakelig grovfôr. FOTO: Morten Livenengen

Årets grovfôrstatistikk for Innlandet viser som vanlig stor variasjon i kvalitet.
Tabellen nedenfor viser noen gjennomsnittsverdier for grovfôrprøver tatt i Innlandet i høst fram til 26.oktober.Kvalitet midt på treet
Årets 1.slått er i snitt høyere på både energi og protein enn fjorårets, og ligger mer på et normalt nivå. 2.slåtten er litt bedre enn i fjor hvor årets grovfôr har noe lavere innhold av ufordøyelig fiber (iNDF). Årets grovfôr-
kvalitet kan vurderes til midt på treet hvor man fortsatt må bruke litt kraftfôr for at de høytpresterende dyra skal kunne produsere mye kjøtt og mjølk. Når det er sagt, så kan det gjennomsnittlige tørrstoffinnholdet i årets grovfôr bidra til høyt fôropptak, spesielt 2.slåtten, da optimalt tørrstoffinnhold i grovfôr til mjølkeku er 30-35 % TS. I tillegg gjør sukkerinnholdet at grovfôret oppleves som smakelig. Grovfôr som presentert i tabellen kan egne seg godt til sau på vedlikeholdsfôring, og til sau og amme-
ku rundt lamming/kalving. Til sau vil holdvurdering og antall foster påvirke om grovfôret kan gis alene eller bør kombineres med kraftfôr for å sikre at næringsbehovet er dekket.

Husk holdvurdering
Holdvurdering, veiing, samt vurdere mjølkeytelse og -kvalitet er alle gode verktøy som bør brukes aktivt for å vurdere om næringstilgangen er optimal for å dekke dyra næringsbehov. Bommer man fullstendig med dette kan det være kostbart i form av tapt mjølk/kjøtt, sjuke dyr e.l. Husk at dyr som får lite eller ingen kraftfôr må få ekstra tilskudd av vitaminer og mineraler.

Ulik grovfôrkvalitet til ulike dyregrupper
Ettersom kvaliteten på de innsendte grovfôrprøver så langt i høst varierer mye, vil det tryggeste være å få tatt ut prøver av eget grovfôr. Dersom du veit mengde og kvalitet av grovfôret ditt har du mulighet til å disponere grovfôret på en best mulig måte. Dette vil spesielt lønne seg dersom du har for lite grovfôr i forhold til antall dyr. Å fôre riktig dyregruppe med riktig grovfôr til riktig tid vil være lønnsomt både for dyret, deg som bonde og for klimaet. Det gir deg også en mulighet til å vurdere årets grovfôrsesong, og sette deg nye mål for neste år. Kanskje skal du prøve å slå tidligere så lenge vær og andre forhold tillater det, eller kanskje er det potensial for en høyere avling? Disse vurderingene bør allerede tas med i neste års gjødselplan.

 

Ønsker du å få tatt ut grovfôrprøver?

> Se video om hvorfor du skal ta ut grovfôrprøver og send inn din bestilling

Anbefalte fagartikler

> Traff du med enggjødslinga di i år?

Ved å ta ut grovfôrprøver med mineralanalyse kan du få svaret på hva fôret inneholder og om hvor godt du traff med gjødslinga.

 

> Store usynlige ensileringstap

Usynlige tap av tørrstoff, energi og protein er som regel større enn de vi ser og kasserer. En femtedel av innlagt grønnmasse kan være tapt før utfôring.

 

> Gjødsling av eng om våren

AUDIO: – Kjør ut gjødsel så tidlig som mulig, men husk at det må være gode kjøreforhold og veksten i graset må ha startet, sier Oddbjørn Kval-Engstad. Hør ham dele sine tips til gjødsling av eng om våren.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.