Generasjonsskifte på gården starter med god planlegging

27.11.2020 (Oppdatert: 27.11.2020) Morten Berntsen

ØKONOMI: Det er mange følelser som er sving når gården skal bytte eier. Mange spørsmål skal besvares. For at overdragelsen skal gå lettest mulig, bistår NLR Innlandet gjerne.

Det er mange hensyn som skal tas når en landbrukseiendom skal overdras til neste generasjon. Illustrasjonsfoto: Morten Livenengen

– Det er ingen gårdsoverdragelser som er like. De ulike partene i overdragelsen og medlemmene i familien kan være på veldig forskjellig nivå i prosessen. Derfor er det viktig å tilpasse gårdsoverdragelsen til hva som er aktuelt i det enkelte tilfelle, sier Morten Randsted, økonomirådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Årlig bistår han i flere gårdsoverdragelser, og har mange råd å komme med. Både til de som skal gi fra seg gården og til de som skal overta.

 

Tilpasset rådgiving

En gårdsoverdragelse reiser ofte mange spørsmål som det kan være vanskelig å finne svar på selv.

– NLR Innlandet kan være en diskusjonspartner i hele prosessen rundt gårdsoverdragelser. Vi legger opp rådgiving og oppfølging etter de enkeltes behov. Alle har behov for rådgiving i denne prosessen, sier Randsted.

I tillegg til at alles følelser skal ivaretas, skal også de formelle kravene til gårdsoverdragelser ivaretas. Søk rådgiving og hjelp tidlig i prosessen.

NLR Innlandet kan bidra med:
•    Utfordre selger og kjøper på hvilke forventninger de har i forbindelse med eierskifte.
•    Bidra til å finne gode løsninger som i størst mulig grad oppfyller disse forventningene.
•    Kompetanse på formelle rammer for eierskifte, skatteregler og annet regelverk som er viktig å ta hensyn til.

 

Har du behov for hjelp til gårdsoverdragelse? Ta kontakt med vår økonomirådgiver:

> Morten Randsted

Økonomisk rådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet tilbyr en rekke tjenester innenfor landbruksøkonomi.

> Les om våre tjenesterFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.