Starter Inn på tunet-tilbud etter Mentorordninga

24.11.2020 (Oppdatert: 24.11.2020) Morten Berntsen

MENTORORDNINGA: Med god hjelp fra mentor har Solvei Cottis Hoff brukt året på å utvikle et Inn på tunet-konsept for gården. Målet er at hun fra sommeren skal ta imot barn på gårdsferie.

Solvei Cottis Hoff har brukt Mentorordninga i landbruket på å utvikle et konsept for Inn på tunet. FOTO: Morten Livenengen

For et år siden ble Solvei Cottis Hoff, fra Løten i Innlandet, gjort oppmerksomm på tilbudet med å få en egen mentor til disposisjon et helt år gjennom Mentorordninga i landbruket. Hun ønsket å bruke denne muligheten til å utvikle et Inn på tunet-konsept for egen gård.

– Basisen i gårdsdrifta vår er økologisk mjølkeproduksjon. Her har vi allerede et godt nettverk rundt oss, med god kompetanse på både husdyr og plantedyrking. Vi har mange løse tanker om videreutvikling av gården, og jeg har lenge tenkt på Inn på tunet som en interessant tilleggsnæring. Mentorordinga i landbruket har gitt oss muligheter til å undersøke dette nærmere, forklarer Solvei Cottis Hoff.

 

Konseptutvikling

Allerede kort tid etter oppstartssamlinga i januar, var Solvei Cottis Hoff og mentoren Marita Aanekre godt i gang med erfaringsutveksling.

– Vi rakk å reise på besøk hos Marita og mannen for å se hvordan de har brukt sin gård til å tilby Inn på tunet. Det var svært nyttig. Kort tid etter fikk vi besøk av mentor. Hun kunne raskt si at vi hadde forutsetninger og ressurser til å jobbe videre med konseptutvikling av tilbudet vårt, sier Solvei.

Selv om korona-pandemien har satt en begrensning i fysiske møtepunkter mellom adept og mentor, har elektroniske kommunikasjonsformer gjort at kontakten er opprettholdt gjennom året.

– Istedenfor å haste gjennom og utarbeide et tilbud, har vi brukt sommeren på å tenke og forme ideer, sier Solvei Cottis Hoff, som nå har bestemt seg for at det er riktig å satse videre på Inn på tunet.

– Jeg vil heller prøve nå, enn å bli femti år og angre på at jeg ikke turte å følge drømmen, supplerer hun.

 

Tilbud for barn

Gjennom mange år i den lokale speidergruppa, har Solvei Cottis Hoff erfart at hun trives godt med å jobbe i lag med barn. Derfor har hun også konsentrert Inn på tunet-konseptet sitt rundt denne interessen. Solvei beskriver gården som en god base med mange muligheter for barn å kunne utfolde seg aktivt.

– I første omgang tenker vi å tilby en gårdsferie for barn. Her ser vi for oss dagsopphold på gården i fire dager i skoleferien, og bare fantasien setter grenser for hva vi kan fylle disse dagene med, sier hun.

Solvei Cottis Hoff er i startgropa for å få gården godkjent som tilbyder av Inn på tunet-tjenester.

– Det er en prosess å få gården godkjent. Det raskeste jeg har hørt om, hvor alt av papirer var i orden, er fire uker. Noen har også brukt inntil to år på å få alt på stell. Særlig skal man ha gode rutinebeskrivelser for risikoanalyse og hva man gjør for å forebygge ulykker, forklarer hun.

Videre forteller Solvei Cottis Hoff at hun kan lene seg på god hjelp fra Inn på tunet Innlandet, et samvirke som organiserer tilbydere av tjenesten.

 

Må dele mer erfaring

– Vi er flinke til å skryte av at vi deler data i landbruket, både på kryss og tvers. Men erfaring og kompetanse er vi kanskje ikke så flinke til å dele. Her er Mentorordninga i landbruket enestående. Vi har hatt veldig godt utbytte av å være med, sier Solvei Cottis Hoff.

Særlig trekker hun fram fellesmøtene og nettverket som man blir en del av.

– Det er skikkelig inspirerende å høre hva andre tenker om egen gård og utvikling, uavhengig av produksjon, sier Solvei Cottis Hoff.

Hun oppfordrer alle som er nye i landbruket om å benytte seg av mentorordninga.

– Det er så mye man lurer på når man er ny. Det kan være greit å unngå de største feilene og fellene, og lære av dem som har gått løypa før deg. Det å få hjelp til å prioritere rekkefølgen på alle gode ideer er også svært nyttig, avslutter Solvei Cottis Hoff.

 

Ønsker du din egen mentor? Helt gratis?

 

> Les alt om mentorordninga og søk opptak til 2021

 

Søknadsfrist er 1. desember 2020

 

Tilbyr kurs

Visste du at Norsk Landbruksrådgiving Innlandet jevnlig tilbyr kurs i Inn på tunet? I løpet av denne kursserien får du kjennskap til hva som kreves av et Inn på tunet-tilbud og veiledning i prosessen med godkjenning av ditt tilbud.

> Se kurstilbud

Få din egen mentor – gratis

Mentorordninga i landbruket innebærer at du som fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling med mer.

 

Etter et vellykket, treårig prøveprosjekt i Trøndelag, Vestland, Agder og Innlandet, ble ordninga utvidet til hele landet i 2020. I år deltar 121 par fra hele landet.

 

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansvar for mentorordninga i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge. Det gis økonomisk støtte over jordbruksavtalen.

 

Regional oppfølging

Alle mentorpar blir tilknyttet en regionkontakt i NLR. Før dere setter i gang får dere opplæring i hva opplegget går ut på, og hva det vil si å være/ha mentor. Opplæringen skjer regionvis der mentorer, nye bønder og regionkontakter i NLR møtes.

 

Mentorparene inngår en avtale som innebærer kommunikasjon og møter gjennom ett år. Mentor mottar godtgjørelse. Tilbudet er gratis for deg som er ny bonde.

 

Gode tilbakemeldinger

– Mentorordninga har fungert veldig godt i de årene den har vært i drift. Vi ser at mange har stort utbytte av å delta. Dette er et gjennomarbeidet opplegg med opplæring av mentorer, samlinger og oppfølging gjennom året, sier Mette Feten som er ansvarlig for mentorordninga i NLR.

 

Nå har du muligheten til å være med i Mentorordninga i landbruket i 2021, enten som mentor eller ny bonde.

 

Søknadsfrist er 1. desember.

 

> Les alt om Mentorordninga i landbruket og søk opptakFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.