Mentorordninga har gjort oss til bedre bønder

05.03.2020 (Oppdatert: 05.03.2020) Knut Hagen, Rune Granås

MENTORORDNINGA: Årets unge bonde i 2019, Øystein Aasen, og mentor Einar Kverneggen har begge hatt stort utbytte av Mentorordninga i landbruket. Det gjelder å lage god struktur på opplegget og ha gode planer for møtene. Øystein mener det er mer motiverende med en ung mentor. Det gir et mer likeverdig utgangspunkt og forståelse for hverandres hverdag.

Øystein Aasen (t.v.) og mentor Einar Kverneggen, med neste generasjon, har lært mye av hverandre gjennom deltakelse i Mentorordninga i landbruket i 2019.

Øystein Aasen overtok heimgården i Vingelsåsen i Tolga ved årsskiftet 2017. Han er i utgangspunktet utdannet lærer og følte behov for mer landbruksfaglig påfyll. Derfor søkte han i 2018 om å få delta i Mentorordninga i landbruket, som administreres av Norsk Landbruksrådgiving, NLR. Han går nå på toårig voksenagronom på Storteigen. Kona arbeider i 60 prosent som helsesykepleier i Os kommune. Sammen har de to gutter på tre og ett år.

LES MER: Landsdekkende mentorordning i landbruket fra 2020

Einar Kverneggen var nyutdannet agrotekniker fra fagskolen på Storsteigen i 2018, og ønsket både nye utfordringer og å bygge enda mer kompetanse. Han meldte seg som mentor – etter litt påtrykk fra NLR på Tynset. Han har ikke vært gårdbruker i mer enn ti år, men har solid fagkompetanse både innen planteproduksjon og husdyrhold. Han har også utearbeidende kone og mindreårige barn.

 

Diskuterer ombygging  

Begge driver melkeproduksjon i tradisjonelle båsfjøs og har planer for ombygging. Disse planene har vært gjenstand for diskusjoner mellom de to. Planene blir justert og forbedret etter hver samtale, der de tegner litt for seg selv foreløpig. Mye av praten går rundt i-mek og utfôringssystemer.

Øystein har en kvote på 110 tonn og leverer kvalitetskalv ved 7-8 måneders alder. På sommeren er kyrne på setra der beiteressursene i utmark er viktig for drifta. Han er i gang med bygging av nytt seterfjøs, der det også skal innredes en egen avdeling beregnet på utleie /overnatting. Bevertning av besøkende med egenprodusert setermat er også en del av virksomheten i sommersesongen. 

LES MER: Øystein Aasen er årets unge bonde 2019

Mentor Einar har også planer om oppstart av setring, og får råd og innspill fra Øystein. 

Øystein er tilknyttet Inn på Tunet-ordningen, og tilbyr allsidig opplæring til skoleelever via avtale med skolen i nærområdet.  

 

Mye å lære

Einar er veldig strukturert og systematisk, og har ifølge Øystein like mange whiteboard i fjøset som et middels kontorlandskap. Begge ønsker full kontroll på driften og har brukt mye tid på Tines medlemssider, der Einar har vært læremesteren. Bedriftsstyringen til Tine er krevende, men gir mye nyttig informasjon, som Einar har brukt mye tid på og Øyvind har hatt stor nytte av. 

Einar har lært bort mange triks for å gjøre fjøsstellene mer effektive. Bare en enkel ting som å vaske jurkluter i maskin, i stedet for kloring, det er mye bedre både for både jur og hender.

Fra første samling la de to opp en plan for framdrift og innhold. Det ble til sammen åtte samlinger gjennom året, så de ble godt kjent med driften til hverandre. Det meste av tiden ble brukt til diskusjon rundt praktiske løsninger, med ulike fokusområder i hvert møte. 

 

Plan og struktur

Den siste samlingen for de to gode kollegene ble brukt i forbindelse med såvarer, gjødsling og jordprøver. Einar har Skifteplan web og setter opp gjødslingsplana i godt samarbeid med NLR, mens Øystein setter bort hele jobben til NLR.

Suksessoppskriften mener Øystein og Einar er planlegging og struktur på møtene. Det er store mengder informasjon som sendes ut fra ulike organisasjoner, uten tid til å lese dette. Her er begge enige om at kontakt mellom gårdbrukere er viktig og én til én-samtalen er gull verd.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.