Bruk mobilen i ugrasbekjempelsen

12.05.2020 (Oppdatert: 13.05.2020) Morten Berntsen

VIDEO: – Ved å kjenne dine fem vanligste åkerugras kan du få gode bekjempingsalternativer rett på mobiltelefonen, sier Harald Solberg.

Harald Solberg framholder VIPS-Ugras 2-0 som et godt presisjonsverktøy i korndyrkinga. FOTO: Morten Livenengen

Han er kornrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, og har i en lengre periode brukt VIPS (Varsling i planteskadegjørere) sin ugrasmodell i forkant av markdager og gårdsbesøk. 

– Vi har testet ugrasmodellen i VIPS i forsøk i flere år, og behandlingsalternativene som blir foreslått står seg i de aller fleste tilfellene veldig godt. Jeg kan trygt anbefale kornprodusenter å prøve ut VIPS ugras denne sesongen, sier Solberg. 

 

 

Registrer bruker

Før du kan ta verktøyet i bruk må du registrer en bruker med ditt organisasjonsnummer. Dette er gratis, og gir deg muligheten til å lagre beregninger og alternativer til senere bruk.

LES MER: Oppdatert mal for plantevernjournal for 2020

Harald Solberg mener at behandlingene som modellen foreslår er trygge å bruke. 

– De beregningsalternativene som kommer fram i modellen, er kvalitetssikret fra forskere både fra Danmark og Norge, sier rådgiveren.  

LES MER: Vårsprøyting mot ugras i høstkorn (krever innlogging)

 

Lær deg ugrasene dine

Beslutningsstøtteverktøyet krever at du legger inn antall ugras per kvadratmeter av hvert ugras. Allikevel mener rådgiveren det ikke er nødvendig å lære seg floraen fra perm til perm. 

LES MER: Veiledere for avdriftsreduksjon og vegeterte buffersoner

– Du kommer langt med å lære deg de fem vanligste ugrasene på din gård. Ugrasfloraen endrer seg ikke fra år til år, men antallet av hver art kan svinge med året, sier Solberg. 

 

 

VIPS-Ugras 2.0

VIPS-Ugras 2.0 består av flere online verktøy som er designet til å hjelpe bønder og rådgivere med å optimere ugrasbekjempelsen. Verktøyene gir adgang til oppdaterte bekjempelsesmuligheter og innsikt i faktorer som påvirker kravene til bekjempelse og effekt av bekjempelsesmetodene (herbicidene). 

VIPS-Ugras 2.0 tilbyr veiledning i ugrasbekjempelse i høst- og vårkorn, eventuelt med isådd gjenlegg / fangvekst. 

Grunnlaget for VIPS-Ugras 2.0 består av offentlig tilgjengelige resultater fra praktisk orienterte forskning, hvor samspill mellom kulturer, ugrasarter og -størrelser, herbicider samt værforhold er undersøkt. 

IPM Consult har utviklet systemet og som å dansk heter IPMwise, og det er tilpasset norske forhold av NIBIO i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving. 

 

> Test ut VIPS-Ugras 2.0

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.