Biorest er en god gjødselkilde til korn og eng

07.01.2021 (Oppdatert: 11.01.2021) Morten Berntsen

GJØDSEL: Biorest fungerer godt som gjødsel til korn og eng, viser flere forsøk gjennomført i regi av NLR Innlandet. Som nitrogenkilde fungerer biorest på høyde med Fullgjødsel.

Biorest er tyntflytende som blaut husdyrgjødsel og egner seg godt som næringskilde til både korn og eng. FOTO: Franz Anders Bakken

– Vi har testet biorest som gjødselkilde i forsøk over flere år, og konklusjonen er rimelig klar. Biorest er en verdifull næringskilde som fungerer godt i både korn og eng, sier Franz Anders Bakken, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet. 

 

God dokumentert virkning

Biorest er en tyntflytende organisk gjødsel med cirka 3,5 prosent tørrstoff. Biorest er resten som er igjen etter biogassproduksjon på matavfall fra husholdninger og næringsmiddelindustrien. 

– Vi ser av analyser at NPK-forholdet i biorest ligger nær Fullgjødsel 22-3-10, sier Bakken. 

Tabell 1: Analyse av biorest brukt i forsøk i 2020.

Næringsemne Verdi
Tørrstoff 3,4 %
Tot-N 3,3
NH4-N 1,88
P 0,6
K 2,1

Som all gjødsel med organisk opphav, varierer innholdet av næringsstoffer noe. 

– Analyseresultater viser at innholdet av ammoniumnitrogen varierer minst, og ligger på rundt 2 kg nitrogen per tonn biorest. Det er derfor ei næringsrik gjødsel med gode spredegenskaper, og den egner seg både for spredning som rein vare eller for å tynne ut husdyrgjødsel, sier Bakken. 

 

Kan erstatte Fullgjødsel

Forsøkene viser at biorest er ei god gjødsel der nitrogenvirkninga ligger nær opptil mineralgjødsel. For å sikre sikre vekstene mot svovelmangel, anbefaler Bakken å gjødsle med en kombinasjon av biorest og mineralgjødsel. 

– Dersom du klarer å molde ned raskt etter spredning, et dette ei god gjødsel for korndyrking. Imidlertid anbefaler vi supplering med svovelholdig nitrogengjødsel, sier Bakken. 

Tabell 2: Avlingsresultater for biorest i korn, Rødhette bygg hos Simen Fougner i Gausdal i 2020. 

Behandling Antatt kg N/daa Tilført kg N/daa Avling kg/daa v 15% Kostnad mineralgjødsel
Ugjødsla 0 0 154 0
8 kg N i biorest 8,0 7,1 400 0
8 kg N i Fullgjødsel 22-3-10 8,0 8,0 355 134
12 kg N i Fullgjødsel 22-3-10 12,0 12,0 533 201
8 kg N i biorest + 4 kg N i Sulfan 12,0 11,1 520 43
8 kg N i biorest + 4 kg N i Opti-NS 12,0 11,1 553 37

Ved anlegging av forsøksfeltene blir det tatt ut en prøve av bioresten som sendes til analyse. Derfor blir mengden biorest spredd i feltet regnet ut fra antall mengde nitrogen. Faktisk tilført nitrogen blir regnet ut i etterkant basert på analysesvaret av bioresten.

 

Også aktuelt i engdyrking

Biorest er også utprøvd som gjødsel i eng, og erfaringene her er også gode. 

– Biorest er tyntflytende, og trekker seg raskt ned i bakken. Dette sikrer god utnytting av næringsstoffene, sier Franz Anders Bakken. 

Tabell 3: Avlingsresultater for biorest i eng 2020, hos Anne Mæhlum på Brøttum. 

Behandling Antatt kg N/daa Tilført kg N/daa Avling, kg tørrstoff/daa
Ugjødsla 0,0 0,0 448
9 kg N i Fullgjødsel 9,0 9,0 552
9 kg N i biorest 9,0 7,3 526
5 kg N i biorest + 4 kg N i Fullgjødsel 22-3-10 9,0 8,1 541
5 kg N i biorest + 4 kg N i Opti NS 9,0 8,1 530

 

Formidler biorest 

NLR Innlandet har avtale med formidling av biorest fra Mjøslanlegget på Lillehammer. Særlig er det interesse å komme i kontakt med bønder som kan ta imot biorest utenfor vekstsesong. 

– Det kan være mange ledige gjødsellagere som kan brukes til lagring av biorest. NLR Innlandet formidler din bestilling, så bare ta kontakt med oss, sier Franz Anders Bakken.  

I utgangspunktet kjøres biorest ut til mottak i kommuner som leverer matavfall inn til biogassanlegget. Dersom du er i tvil, ta kontakt for avklaring. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.