Digitale kart til gjødslingsplanen gir merverdi

05.01.2021 (Oppdatert: 05.01.2021)

GJØDSLINGSPLAN: For å få ein godkjent gjødslingsplan, er det krav om skiftekart. Dersom ein gjer skiftekarta digitale, vert dei langt meir tilgjengelege og kan gi langt meir informasjon.

Digitale skiftekart kan gje langt meir informasjon enn eit vanleg papirkart. I tillegg er ofte dei digitale karta langt meir tilgjengelege.

Det er fleire grunnar til at det er lurt å få utarbeidd eit digitalt kart over alle skifta ein disponerer. 

For å få ein godkjent gjødslingsplan, er det krav om skiftekart. Eit kart som er laga digitalt er oftast meir oversiktleg og meir tilgjengeleg enn eit papirkart. På eit digitalt kart kan ein få fram ulike opplysningar, som for eksempel kva dei ulike skifta heiter, kva type vekst som er på dei ulike skifta og jordprøvenummer til nyaste jordprøver. 

– Det er også mogleg å få fram pH, næringsinnhald og meir om gardbrukaren er interessert i det, for eksempel i samband med kalking, seier Ragnhild Sjurgard, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet. 

Saman med sine kolleger set ho opp gjødslingsplanar for gardbrukarar. No tilbyr ho også å utarbeidde digitale kart som følger gjødslingsplanen. 

 

Tilleggsverdi

– Digitale kart er nyttig om bonden brukar avløysar eller entreprenør til å utføre arbeid på jorda, da det sikrar at tiltenkt arbeid blir utført på rett skifte, seier Sjurgard. 

Ho kan i tillegg opplyse om at eitt av krava for å få gjennomført berekningar i Klimakalkulatoren er at skiftekarta er digitale. 

 

> BESTILL GJØDSLINGSPLANLEGGING MED UTARBEIDING AV DIGITALE SKIFTEKARTFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.