Vi er inne i ei vanskelig periode når det gjelder kostnader og bruk av viktige driftsmidler. Vi vet at endringer kan komme fort og det er viktigere enn noen gang å holde seg oppdatert.

Vi legger opp til en god dialog, men vil ha kort innlegg på viktige områder som

  1. Gjødselsituasjonen – leveringssituasjonen og prisforventninger fram til sommeren, v/ Jens Randby FKRA
  2. Aktuelt og nytt om såvarer, ensileringsmidler og plantevernmidler, v/Jens Randby FKRA
  3. Gjødslingsråd i ei tid med høge priser, NLR v/Svein Lysestøl, NLR Agder
  4. HMS -hva kan vi hjelpe bonden med? Jørund Saaghus, NLR Agder
  5. Hva slags grovfôr bør vi produsere i år, og hva skjer med kraftfôrprisen? Ola Stene, FKRA

Det blir bevertning.

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Bondelaget og NLR Agder