NLR agder deltok også i år på Landbrukets dag på Evje, Nytt av året var at alle organisasjoner, leverandører av tjenester og offentlig forvaltning, relatert til landbruk og skogbruk var samlet på Gårdstunet. Dette var en god løsning, plasseringen var godt synlig samtidig som det var litt mer plass på den enkelte stand.

Standen vår var betjent av en ansatt og en fra styret, gjennom helga.

Fokusområdene på standen var vanning, ugress, her under Landøya, høsttips i grovforproduksjonen, HMS og presis mineralgjødsling. I tillegg hadde vi fokus på vektfordeling på traktor, dekk og dekktrykk, her var det også mulig å tippe vekten på fremakselen på en traktor med balle i lasteren.

Det var bra med besøk på standen, med unntak av de periodene som det regnet som verst.

Takk til de som stod på stand, bidro med faglig input, rigga opp og ned og ikke minst alle dere som var innom i løpet av helga.


Tippekonkurranse landbrukets dag

Det kom inn mange svar og det var ei fra Evje som kom nærmest. Hun tippet 4450kg mens fremakslingen veide 4460 kg. Gavekort fra Bondekompaniet er overlevert vinneren. Takk til alle som tippet.

Behov for økt bevissthet om hvordan bruk av frontlaster påvirker traktorens totalvekt

Med en fremakselvekt på 4460 kg overskrides tillatt totalvekt på fremakslingen på den aktuelle Valtraen med 1360 kg eller 44%.. Dette er lite gunstig på flere måter:

· Ved kjøring langs vei vil dette medføre en reaksjon fra myndighetene, de vil for øvrig heller ikke like transport av balle i lasteren, så reaksjonen vil bli kraftig.

· Det er stor belasting på fremakselen, og over tid vil dette medføre slitasje og ødeleggelse

· Traktoren blir ustabil å kjøre og medfører stor veltefare på ujevnt underlag.

· En betydelig jordpakking, også ned i dypere lag av jorden.

Ved bruk av laster med klype, klemme eller spyd for å håndtere rundballer må det på alle traktorer benyttes en form for lodd bak, på ca 1000kg. Benyttes det gaffel bak ved samling av rundballer på jordet er det viktig at denne lesses først.

Landbrukets dag Evje 2023
Landbrukets dag Evje 2023 4
Landbrukets dag Evje 2023 3