Nobel
Nobel er en smaksvinner. Den er også sterkere mot sjukdom og tåler dårlig vær bedre enn Korona, og har god holdbarhet. (Foto: Jørn Haslestad)

Nobel har vært med som prøvesort i flere år, men har ikke fått noe gjennomslag i dyrkingsmiljøene. Ankepunktet har vært bærstørrelsen, som har vært pekt på som for liten. Imidlertid har flere produsenter oppdaget at sorten har flere gode egenskaper, i tillegg til at størrelsen ikke har vært uakseptabel. Smakskvalitetene til Nobel har nemlig i flere år vært kjent som svært gode, og hver gang Nobel er med i smaksbedømmelser, er den en sikker vinner. Til og med i Danmark har Nobel vært med i smaksbedømmelser og gått seirende ut.

NY ERFARING

I Stange utenfor Hamar, driver Anette og Børe Vold jordbærproduksjon med mange sorter i portfølgen. En større andel av bærvolumet blir omsatt i egen gardsbutikk, der kundene er svært bevisste på sammenhengen mellom sort og smak. I år ble Nobel høstet for første gang, og sorten har avstedkommet flere positive overraskelser.

– Vi har fått prøvd kvalitetsegenskapene til Nobel og er svært fornøyde med den gode smaken på bærene, i tillegg har vi blitt overrasket over hvor holdbare bærene er etter høsting. Kurver har stått her på kjøl i over ti dager og er fortsatt faste og fine, forteller Børe. Han erfarer også at plantene er åpne, slik at bærene er lette å plukke.

– Plantene ble plantet i fjor, men rakk ikke å utvikle seg fullt ut slik at vi ikke har fått erfaringer med avlingspotensialet i Nobel ennå, konstaterer han.


MER ERFARING

Litt sør for Oslo driver Per Fredrik Saxebøl jordbærproduksjon med eget utsalg og et større utvalg av sorter. Han har hatt Nobel i flere år, og har merket seg egenskapene ved sorten.

– Hos oss er Nobel en god nummer to etter Korona på smak, men Nobel er vesentlig sterkere mot sjukdom og tåler i tillegg dårlig vær mye bedre enn Korona, sier Saxebøl. Han opplever at avlingene kunne vært noe høyere da de ligger litt under Korona. Nobel er så vidt litt tidligere enn Korona hos Saxebøl, men kan ikke regnes som spesielt tidlig, erfarer Per Fredrik.

– For oss som selger det meste av avlingen sjøl er vi avhengige av de beste sortene på smak, og Nobel passer derfor fint inn i et slikt regime, men for større volumproduksjon, er ikke sorten så godt egnet, mener han, og peker på at bærstørrelsen faller noe i andre høsteår.

SPESIELLE EGENSKAPER

De fysiske egenskapene hos Nobel er ellers slik at blomsterstenglene er sterke og stive slik at bærene gjerne holdes noe oppe fra bakken. I 2015 (NIBIO) ble blomstringsreaksjonen til Nobel undersøkt ved driving i ulike temperaturer for blomsterindusering i veksthus. Her viste Nobel, sammen med Saga, spesielle egenskaper da disse dannet mye blomster i kort dag (ti timer lys) ved kun 9 grader temperatur (ca. 40 blomster pr. plante), mens sorter som Sonata og Florence dannet under halvparten så mange blomster som de to norske sortene ved denne temperaturen. Nobel har derfor, sammen med Saga, et svært godt klimatilpasset produksjonspotensial under våre dyrkingsforhold.


> Les mer om Nobel hos Graminor