Et år prega av koronavirus innebar blant annet mindre kjøring og mindre utgifter til møter, kurs og konferanser. Samtidig fikk vi inn noe mer godtgjørelse for forsøksfelt og oppdrag for andre enn medlemmene.

Mye av møter og kurs ble flytta til digitale medier, med positive erfaringer som tilsier at en del av dette blir videreført. Diskusjoner og erfaringsutveksling vi får i fysiske møter, markdager med mer er fortsatt viktige både for gardbruker og rådgiver, og slike møtepunkt vil øke i omfang igjen når mulighetene byr seg.

Årsmeldinga for 2020 viser stor aktivitet over et bredt fagspekter.

Arsmelding innlandet 2020