– Vi har testet biorest som gjødselkilde i forsøk over flere år, og konklusjonen er rimelig klar. Biorest er en verdifull næringskilde som fungerer godt i både korn og eng, sier Franz Anders Bakken, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Skjermbilde 2021 01 07 kl 14 32 20
Franz Anders Bakken, rådgiver i NLR Innlandet

God dokumentert virkning

Biorest er en tyntflytende organisk gjødsel med cirka 3,5 prosent tørrstoff. Biorest er resten som er igjen etter biogassproduksjon på matavfall fra husholdninger og næringsmiddelindustrien.

– Vi ser av analyser at NPK-forholdet i biorest ligger nær Fullgjødsel 22-3-10, sier Bakken.

Tabell 1: Analyse av biorest brukt i forsøk i 2020.

NæringsemneVerdi
Tørrstoff3,4 prosent
Tot-N3,3 kg per tonn biorest
NH4-N1,88 kg per tonn biorest
P0,6 kg per tonn biorest
K2,1 kg per tonn biorest

Som all gjødsel med organisk opphav, varierer innholdet av næringsstoffer noe.

– Analyseresultater viser at innholdet av ammoniumnitrogen varierer minst, og ligger på rundt 2 kg nitrogen per tonn biorest. Det er derfor ei næringsrik gjødsel med gode spredegenskaper, og den egner seg både for spredning som rein vare eller for å tynne ut husdyrgjødsel, sier Bakken.

Kan erstatte Fullgjødsel

Forsøkene viser at biorest er ei god gjødsel der nitrogenvirkninga ligger nær opptil mineralgjødsel. For å sikre sikre vekstene mot svovelmangel, anbefaler Bakken å gjødsle med en kombinasjon av biorest og mineralgjødsel.

– Dersom du klarer å molde ned raskt etter spredning, et dette ei god gjødsel for korndyrking. Imidlertid anbefaler vi supplering med svovelholdig nitrogengjødsel, sier Bakken.

Tabell 2: Avlingsresultater for biorest i korn, Rødhette bygg hos Simen Fougner i Gausdal 2020 (sveip til høyre for å se hele tabellen).

BehandlingAntatt kg N/daa
Tilført kg N/daa
Avling kg/daa v 15 %
Kostnad mineralgjødsel (kr/daa)
Ugjødsla001540
8 kg N i biorest8,07,14000
8 kg N i Fullgjødsel 22-3-108.08,0355134
12 kg N i Fullgjødsel 22-3-1012,012,0533201
8 kg N i biorest + 4 kg N i Sulfan
12,011,152043
8 kg N i biorest + 4 kg N i Opti NS
12,011,155337

Ved anlegging av forsøksfeltene blir det tatt ut en prøve av bioresten som sendes til analyse. Derfor blir mengden biorest spredd i feltet regnet ut fra antall mengde nitrogen. Faktisk tilført nitrogen blir regnet ut i etterkant basert på analysesvaret av bioresten.

Også aktuelt i engdyrking

Biorest er også utprøvd som gjødsel i eng, og erfaringene her er også gode.

– Biorest er tyntflytende, og trekker seg raskt ned i bakken. Dette sikrer god utnytting av næringsstoffene, sier Franz Anders Bakken.

Tabell 3: Avlingsresultater for biorest i eng 2020, hos Anne Mæhlum på Brøttum.

BehandlingAntatt kg N/daa
Tilført kg N/daa
Avling, kg tørrstoff/da
Ugjødsla0,00,0448
9 kg N i Fullgjødsel9,09,0552
9 kg N i biorest9,07,3526
5 kg N i biorest + 4 kg N i Fullgjødsel 22-3-109,08,1541
5 kg N i biorest + 4 kg N i Opti NS
9,08,1
530


Formidler biorest

NLR Innlandet har avtale med formidling av biorest fra Mjøslanlegget på Lillehammer. Særlig er det interesse å komme i kontakt med bønder som kan ta imot biorest utenfor vekstsesong.

– Det kan være mange ledige gjødsellagere som kan brukes til lagring av biorest. NLR Innlandet formidler din bestilling, så bare ta kontakt med oss, sier Franz Anders Bakken.

Dersom du kan ta imot biorest utenfor vekstsesong, godtgjøres dette med 15 kr per kubikkmeter. Transporten er gratis for de som holder til innenfor 50 kilometer fra Mjøsanlegget på Lillehammer.